CYKLUS OPATROVNICTVÁ A PODPORY OSOB od A do Z

Datum: 
Čtvrtek, 1. Únor 2024 - 16:07 - Úterý, 7. Leden 2025 - 16:07
Místo konání akce: 
ON-LINE
Stručný popis: 

Rádi bychom Vás pozvali na CYKLUS AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ zaměřeného na VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ od A do Z, který lze využít také jako příprava na ZOZ z výkonu veřejného opatrovnictví.

CYKLUS SE SKLÁDÁ Z DEVÍTI AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ na sebe navazujících, které by měly celkově pojmout a seznámit účastníky s péčí o osoby, které již nejsou schopny o sobě samostatně rozhodovat (např. lidé ovlivnění mentálním postižením, demencí, závislostí atd.).

 

Opatrovnictví je komplexní činností a je třeba specifických postupů, pro které neexistuje (kromě výuky na právnických fakultách) dostupné studium.

Čekají na Vás konkrétní témata:

  1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co žijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
  2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář
  3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář
  4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
  5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář
  6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
  7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář
  8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
  9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 

Účastníci celého cyklu získávají rozsáhlé odkazy na judikaturu i VZORY (např. ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti, trestní oznámení, návrh na vrácení svéprávnosti, dohoda mezi službou a opatrovníkem, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka, návrh na zastavení exekuce, příkazní smlouva, žaloba na určení neplatnosti, výzva lékaři k návštěvě domácnosti, náhrada škody za průtahy v řízení, námitka, odvolání podjatost atd.). 

Podrobný popis: 

Při objednání celého cyklu základních 9 akreditovaných vzdělávacích programů s úhradou do 30.1.2024 (1. běh) a do 20.4.2024 (2. běh) náleží 10% sleva. Cena za účast jedné osoby pak bude 14 499 Kč.

CENA ZA CYKLUS BEZ SLEVY: 16 110 Kč (9 akreditovaných vzdělávacích programů/jedna osoba) bez DPH (nejsme plátci DPH).

CENA ZA KONKRÉTNÍ AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 1 790 Kč (jeden akreditovaný vzdělávací program/jedna osoba) bez DPH (nejsme plátci DPH).

Pořadatel: 
Sociální rádce, s.r.o. a Kalis, s.r.o.