Středa, Květen 1 2024

   
Vzdělávací cyklus pro sociální pracovníky ve zdravotnictví
01/02/2024 - 09:00 - 05/12/2024 - 15:40
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na osm akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na výkon sociální práce ve zdravotnictví.

Budeme se pod taktovkou funované lektorky (právničky) Mgr. Radky Pešlové zabývat tématy:

 • Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
 • Nízký důchod – příčiny a možná řešení – webinář
 • Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
 • Sociálně-právní minimum – pojistné dávky – webinář
 • Praktické výpočty sociálních dávek II. – dávky vyplácené Úřadem práce ČR – webinář
 • Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář
 
Cyklus vzdělávání ke SMLOUVÁM O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
01/02/2024 - 09:00 - 09/01/2025 - 15:51
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na sedmidílný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na SJEDNÁVÁNÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (především z pohledu sociální služby, ale též opatrovníků a pracovníků obcí s rozšířenou působností).

 

Ve vzdělávání se budeme zabývat především právními souvislostmi, neplatnostmi, plnými mocemi, podpisy, smlouvy na tři roky ano/ne, schvalování soudem, valorizační doložky, detence atd.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co užijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč
 2. Problematika smluv na dobu delší než 3 roky uzavíraných s opatrovníky
 3. Vymezení vztahu a kompetencí v rámci opatrovnictví a poskytování sociální služby
 4. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – základ (základní otázky podpisů, příloh, pravidel, valorizační doložky, snížené úhrady, rozsahu služby a dodatků)
 5. Smlouva o poskytování sociální služby pro neprávníky v praxi – přidružené dokumenty (rozšiřující dohoda s opatrovníky, zástupčí smlouva, dohoda o spoluúčasti, výživné, dodatky, kontaktní osoby, souhlasy)
 6. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci)
 7. Základní lidská práva a svobody osob v sociální práci – standard č. 2 (omezování klientů v pravidlech služby, podmínkách pro vstup do zařízení, chování služby v rozporu s právy uživatele)

 

Více informací naleznete zde.

Účastníci celého cyklu získávají i VZORY (např. jednotlivá ustanovení do smluv, posudek lékaře k detenci, návrhy na schválení právního jednání, na ustanovení oaptrovníka, vč. kolizního, dohoda o spoluúčasti atd.). 

 
CYKLUS OPATROVNICTVÁ A PODPORY OSOB od A do Z
01/02/2024 - 16:07 - 07/01/2025 - 16:07
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na CYKLUS AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ zaměřeného na VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ od A do Z, který lze využít také jako příprava na ZOZ z výkonu veřejného opatrovnictví.

CYKLUS SE SKLÁDÁ Z DEVÍTI AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ na sebe navazujících, které by měly celkově pojmout a seznámit účastníky s péčí o osoby, které již nejsou schopny o sobě samostatně rozhodovat (např. lidé ovlivnění mentálním postižením, demencí, závislostí atd.).

 

Opatrovnictví je komplexní činností a je třeba specifických postupů, pro které neexistuje (kromě výuky na právnických fakultách) dostupné studium.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Instituty podpory, nápomoci a zastoupení, vč. návodů, vzorů a příkladů užití, na co má, co vliv, aneb, co žijeme/doporučíme v sociální práci na obci a proč – webinář
 2. Jak právně pracovat s člověkem, který ohrožuje sebe nebo okolí (z pohledu opatrovnictví a sociální práce na obci), aneb rozdíly mezi svobodným zlobením, potřebou zastoupení nebo opatrovnictví; kdy jde o pomoc a kdy o trest – webinář
 3. Kdo za koho a v jakém rozsahu jedná, když je, či není člověk zastoupen. Na co si dát pozor (plné moci, smlouva o poskytování sociální služby, dodatky, výpovědi, správa financí); z pohledu sociální práce a opatrovnictví na obci – webinář
 4. Umístění bez souhlasu a vážně míněný nesouhlas, (pro sociální pracovníky a opatrovníky na obci) – webinář
 5. Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím (obce) – webinář
 6. Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních – webinář
 7. Odpovědnost za škodu z pohledu úředníka sociálního odboru a veřejného opatrovníka (pro neprávníky) – webinář
 8. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 9. Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 

Účastníci celého cyklu získávají rozsáhlé odkazy na judikaturu i VZORY (např. ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávnosti, trestní oznámení, návrh na vrácení svéprávnosti, dohoda mezi službou a opatrovníkem, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka, návrh na zastavení exekuce, příkazní smlouva, žaloba na určení neplatnosti, výzva lékaři k návštěvě domácnosti, náhrada škody za průtahy v řízení, námitka, odvolání podjatost atd.). 

 
Navazující cyklus pro veřejné opatrovnictví na cyklus od A do Z.
19/03/2024 - 09:00 - 06/12/2024 - 16:24
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na šestidíný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na prohlubování znalostí veřejných opatrovníků.

Cyklus je vhodný pro absolventy Cyklu pro veřejné opatrovníky od A do Z. V základním cyklu řešíme např. odvolání a námitky, v navazujícím pak náhrady škody a zneplatňování starých rozhodnutí v dané věci. V základním cyklu řešíme neplatnost právního jednání, ale v pokračujícím už se podrobněji zabýváme rozdílností absolutní a relativní neplatnosti a vydáváním bezdůvodného obohacení.

 

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Opatrovnictví v praxi – webinář
 2. Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním – webinář
 3. Dluhy osob s duševním onemocněním – webinář
 4. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro neprávníky – webinář
 5. Praktické otázky výkonu veřejného opatrovnictví – webinář
 6. Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 

Účastníci celého cyklu získávají rozsáhlé odkazy na judikauru i VZORY (např. žaloba o určení vlastnictví, žaloba o vrácení vypůjčené věci, návrh na zastavení exekuce, žaloba o určení neplatnosti, žádost o náhradu škody, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka atd.). 

 
Výcvikový dovednostní kurz A2021/0068-SP (64 hodin)
11/04/2024 - 00:00 - 07/06/2024 - 00:00
Na Strži 1683/40, Praha 4

Nové vzdělávací kurzy pro pečující od organizace A DOMA

Organizace A DOMA, z. s., již od roku 2015 realizuje podporu pro neformálně pečující vlastní unikátní metodou, která ve své komplexnosti nemá v ČR obdoby. Na základě bohatých zkušeností realizuje A DOMA nejen odborné konference a workshopy, ale ve spolupráci se společností Adamus, s. r. o., i vzdělávací programy. Kurzy mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Představujeme nabídku vzdělávacích kurzů pro první polovinu roku 2024.

 
Cyklus vzdělávání k SOCIÁLNÍM DÁVKÁM
26/04/2024 - 09:00 - 05/12/2024 - 16:07
ON-LINE

Rádi bychom Vás pozvali na pětidílný cyklus akreditovaných vzdělávacích programů (MPSV, MV, každý program 6 vyučovacích hodin) zaměřených na SOCIÁLNÍ DÁVKY, jejich získávání ve správné výši a obranu, pokud se tak neděje (především z pohledu sociální služby, poradenství, ale též opatrovníků a sociálních pracovníků obcí s rozšířenou působností).

 

Ve vzdělávání se budeme zabývat především výpočty, posudkovými kritérii, a správní obranou, pokud to nevychází.

Čekají na Vás konkrétní témata:

 1. Nízký důchod – příčiny a možná řešení – webinář
 2. Sociálně-právní minimum – pojistné dávky – webinář
 3. Praktické výpočty sociálních dávek II. – dávky vyplácené Úřadem práce ČR – webinář
 4. Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod aj.), specifika nároku a dokazování u opatrovanců, správný postup opatrovníka – webinář
 5. Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – webinář

 

Více informací naleznete zde.

 
Before 07:30
01/05/2024 - 00:01 - 20/05/2024 - 23:59
Kdekoliv

OD 1. 5. DO 20. 5. 2024, BĚH | JÍZDA | CHŮZE​, BEZ OMEZENÍ MÍSTA I ČASU

Zapojte se do naší jarní sportovní výzvy a sbírejte kilometry pro dobrou věc. Je jen na vás, jestli budete překonávat své vlastní limity nebo se jen občas vydáte na procházku. Rozhoduje pouze chuť podpořit pohybem ty, kteří to potřebují.

 
07:30
01/05/2024 - 07:31 - 18/05/2024 - 19:31
Kdekoliv + Litoměřice

10. ročník Běhu pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Největší sportovní charitativní událost v Ústeckém kraji. Přijďte podpořit a sportovat pro dobrou věc. Záštitu nad akcí převzal prezident Petr Pavel.

1. - 17. května běháme kdekoliv a kdykoliv - registrace ZDE

18. května běžíme naživo v Litoměřicích - registrace ZDE

Více o běhu na stránkách ZDE