Virtuální zážitky tvořené ve spolupráci s odborníky ze sociálních služeb zlepšují kondici seniorů, ukázal výzkum

Projekt Kaleido přinesl virtuální zážitky tvořené na míru pro seniory do 40 zařízení sociálních služeb po Česku. Ta během 4 měsíců sbírala data o vlivu virtuální reality (VR) na zdraví a pohodu seniorů.  Senioři si virtuální cestování opravdu užívají a výlety je dokáží fyzicky i psychicky aktivizovat.  Ukázalo se, že VR může pomáhat i u lidí s demencí či fyzickým handicapem a mít tak pro sociální péči obrovský přínos.

Nejnovější technologie už dávno nejsou jen výsadou mladších generací. Vzhledem k jejich obrovskému potenciálu zlepšovat lidský život v jakémkoli věku by měly mít své místo i v oblasti sociální péče, která efektivní inovace tolik potřebuje. Aby ale spojení sociální péče a technologií skutečně fungovalo, digitální nástroje musí vycházet z potřeb těch, pro které jsou určeny.

Aktuální studie z českých zařízení sociální péče ukazuje, jak inovace postavené na poznatcích z praxe mohou zlepšit nejen kvalitu života seniorů v zařízeních sociálních služeb, ale i posouvat úroveň celého odboru.

Právě v takové úzké spolupráci s praxí se zrodil nový aktivizační nástroj Kaleido – virtuální realita (VR) ušitá na míru potřebám a přáním seniorů a aktivizačních pracovníků. Do celého procesu tvorby virtuálních zážitků, ale i samotného nástroje byly přizvány aktivizační týmy,  sociální pracovníci a senioři z více než 40 zařízení sociální péče po celém Česku. Nástroj tak reflektuje 4 měsíce intenzivního testování, kdy zařízení poskytovala své zkušenosti a postřehy formou kvalitativní i kvantitativní zpětné vazby. 

Ukázalo se, že virtuální výlety měly v zařízeních skvělé ohlasy.

„Až 85 % seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně. Výlety je dokážívytrhnout z jejich každodenní rutiny a přináší jim množství nových podnětů. Senioři se pak často rozpovídají, nebo se rozpomínají na minulost. Když je VR šité na míru jejich potřebám, má potenciál zpomalit nástup demence,“ říká Marek Háša, autor projektu Kaleido.

Virtuální cestování v rámci studie hodnotilo až 212 seniorů. Průměrný věk výzkumného vzorku byl 81 let, přičemž ti nejstarší výletníci měli dokonce 97 let. Zajímavé je, že zážitky byly přijímány stejně pozitivně u všech skupin seniorů – bez ohledu na věk, pohlaví, či dokonce mobilitu. 80 % seniorů, kteří výlet dokončili, měli chuť takto cestovat znovu.

Zapojená zařízení sociální péče ocenila nejen nenáročnou obsluhu headsetu, ale i úsporu času, který by jinak musela věnovat přípravě aktivizačního programu. Zážitky dokázaly rozpohybovat až 80 % výletníků, včetně těch upoutaných na lůžko. Nové vjemy měly pozitivní vliv i na psychickou kondici seniorů.

Povídavý vypravěč, který výlety provází, podněcoval u výletníků dialog. Rozhovory ale neskončily spolu s výletem. Senioři své zážitky po návratu sdíleli s ostatními, a VR tak do domovů přinesla i prohloubení vztahů mezi klienty a aktivizačními pracovníky. 

Slova zapojených aktivizačních týmů tato zjištění potvrzují.

”Pracovala jsem s dámou, která vůbec nekomunikovala verbálně. Když jsme jí dali Kaleido, najednou si s ním začala povídat. A postupně se ji podařilo dál rozmluvit,” uvedla paní Markéta Šatalíková, koordinátorka organizace Mezi Námi.

“Klienti se s Kaleidem otáčejí za obrazem, dokonce i ti na lůžku. A celou dobu se přitom usmívají,” sdělila za aktivizační tým Domova pro seniory Nová Slunečnice v Praze Anna Husová.

Nejlepší odezvy zaznamenaly procházky v přírodě a toulky po Česku, například návštěva hradu Karlštejn. Do budoucna plánuje Kaleido vytvářet pořád nové zážitky a postupně tak budovat co nejpestřejší nabídku, pořád ale s ohledem na přání a potřeby seniorů. Jak totiž studie prokázala, participativní přístup k inovacím v sociální péči může být zásadním předpokladem pro jejich úspěšné uplatnění v praxi.

Za projektem Kaleido stojí mladí čeští tvůrci virtuálních zážitků pro individuální aktivizaci, kteří se snaží přinášet dostupné a efektivní technologické inovace do sociální péče. Kaleido zatím rozdalo radost už ve více než 60 zařízeních sociálních služeb v Česku.

Lucia Urbaníková

 

 

Klíčová slova: