Univerzita Pardubice

03.05.2016 23:06

Výuka Univerzity třetího věku na Dopravní fakultě Jana Pernera je rozdělena na dva bloky. 1) Technický blok – přednášky jsou zaměřeny na oblast silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky, energetiky, elektrotechniky, ekologie a další. 2) Humanitní blok – přednášky jsou zaměřeny na oblast zdravotnictví, historie, filosofie, cestovatelství, psychologie a na další zajímavá témata. Nabídka pro akademický rok 2016/2017 dosud nebyla zveřejněna. 

Klíčová slova: