Pro koho neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ?

V pondělí 10. února jsme zveřejnili příspěvek spolku Ameile Dvojí past státu při návratu do zaměstnání, o dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. Ukázalo se, že tato informace nebyla správná. Přinášíme proto výklad zveřejněndý na stránkách VZP a k tomu komentář předsedy NRZP ČR Václava Krásy i vyjádření Amelie. 

Pro koho neplatí povinnost dodržet minimální vyměřovací základ? 

Míň může platit např. zaměstnanec, za kterého zároveň platí pojistné stát, nebo je zároveň OSVČ a jako OSVČ platí z minimálního vyměřovacího základu. 

Minimální vyměřovací základ není určen pro zaměstnance, který je po celý kalendářní měsíc:

  • osobou, za kterou platí pojistné i stát
  • osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, která je držitelem průkaz ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
  • osobou, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání
  • osobou, která celodenně, osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka osobní a celodenní péče se posuzuje stejně jako u obdobné kategorie, za kterou platí pojistné stát (zvláštní případy, kategorie L). Nedodržet pravidlo o minimálním vyměřovacím základu je však možno pouze u zaměstnance, který je otcem nebo matkou dítěte, případně osobou, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů (vždy jen jedna osoba).
  • osobou, která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem u takového zaměstnance je pak jeho skutečný příjem.

To znamená, že všechny osoby, za které platí zdravotní pojištění stát, platí zdravotní pojištění pouze ze svých skutečných příjmů a nikoliv z fiktivního příjmu minimální mzdy. Měli by to znát personální pracovníci a mzdové účetní. Pokud by se někomu stalo, že je mu ze mzdy odváděno vyšší zdravotní pojištění, než je stanovené procento z příjmů, tak je nezbytné, abyste se okamžitě ozvali. Pouze v případě, kdy je osoba invalidní v I. a II. stupni a nepobírá invalidní důchod, je zdravotní pojištění dopláceno do výše minimálního zdravotního pojištění.

K tomu dovává Václav Krása: "Vážení přátelé, domníváme se, že většina personalistů to dělá dobře, ale vzhledem k uveřejněné informaci, znovu tento problém vysvětlujeme. To znamená, že se nemusíte bát pracovat na nižší úvazky s tím, že by Vám bylo dopočítáváno zdravotní pojištění. Důkladně jsme vše ověřili, skutečně tomu tak není a zdravotní pojištění se platí pouze ve stanoveném procentu ze skutečných příjmů."

Spolek Amelie svoji reakci nazval Není to až tak zlé!

Tisková zpráva vyvolala vlnu reakcí a sdílení. Díky tomu se podařilo nahlédnout pod pokličku dorovnání odvodů na zdravotní pojištění ještě hlouběji. A co jsme zjistili?

  • Ti kdo pracující na zkrácené úvazky u jednoho zaměstnavatele si skutečně se zvyšováním minimální mzdy ne vždy polepší a musí ze svého dorovnat odvod na zdravotní pojištění, jako by měli příjem v minimální výši.
  •  Dobrou zprávou pro všechny, za koho „platí pojistné i stát“, je, že nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Jinými slovy, nemusí dorovnávat odvod na zdravotní pojištění, jako by měli příjem v minimální výši. Vyměřovacím základem není minimální mzda, ale skutečná výše příjmu.4
  • Špatnou zprávou pak je, že někteří mzdoví pracovníci či účetní tuto informaci nemají a k invalidním důchodcům v prvním a druhém stupni, pečujícím a dalším přistupují jako k těm, kdo dorovnání musí provádět. V praxi se dějí chyby!

Pokud tedy patříte do kategorie pracovníků, kteří pracují na snížený úvazek u jednoho zaměstnavatele a nějakou formou za vás platí pojistné i stát, zkontrolujte si svou výplatní pásku. Pokud zjistíte dorovnání odvodu na zdravotní pojištění či již o dorovnání víte, domluvte se se svým zaměstnavatelem, aby věc narovnal.

Více informací naleznete zde:

https://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho/pro-koho-neplati-povinnost-dodrzet-minimalni-vymerovaci-zaklad

https://www.vzp.cz/platci/informace/stat/za-koho-plati-pojistne-stat

V praxi prokazatelně dochází k pochybením, která se dotýkají lidí s nízkými příjmy. Omlouváme se za nedorozumění z naší strany. Ovšem je smutné, že během roku, kdy jsme jako pacientská organizace na situaci opakovaně upozorňovali, nikdo neuvedl naše informace na správnou míru. Přestože jsme podali podrobné podklady, nikdo je nerozporoval – MZ, MPSV, ani zdravotní pojišťovny. A rozhodně víme, že zvyšování minimální mzdy není pro všechny pozitivní, stále zůstávají skupiny zranitelných osob, kterých se dorovnání týká.

Klíčová slova: