Oznámení, pozvánky

Exkurze v KTN a beseda s ředitelem Bohdanem Roulem

09.10.2013 21:38

Účastníci si prohlédnou unikátní stroje pro tisk knih v Braillově písmu a dozvědí se, jak fungovala, funguje a hlavně bude fungovat KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.

Tichý dům neslyšících

08.10.2013 22:39

Prohlídka nového domova pro deinstitucionalizované (neústavní) neslyšící seniory v Rychvaldě se uskuteční 12. října.

Elpida zve na multižánrový mezigenerační festival

07.10.2013 13:11

První ročník REfestivalu se uskuteční 14. a 15. října v Café Neustadt a Paláci U Stýblů v Praze; představí umělce, kteří vyhledávají staré dobré věci, vytahují je znovu na světlo a připomínají tak jejich hodnotu.

Radostné podzimní gospely

06.10.2013 20:45

Zazní Vsetínem v sobotu 19. října Vsetínem, výtěžek benefice využije Diakonie na zakoupení novějšího automobilu pro seniory využívající služeb Denního stacionáře Zahrada.

Neslyšící podruhé darovali krev

06.10.2013 20:27

Spolu s tlumočnicí do znakového jazyka tentokrát přišli do Thomayerovy nemocnice Bára Herzánová, Honza Havelka a Láďa Pupák.

ČSSZ vydala Statistickou ročenku za rok 2012

06.10.2013 19:41

Přináší informace z oblasti důchodového pojištění, údaje o přiznaných invalidních důchodech 2012 jsou rozšířeny o informace o příčinách invalidity podle Mezinárodní klasifikace nemocí.

Stránky