Oznámení, pozvánky

Neziskovky 2024: Motivováno důvěrou

10.11.2023 16:21

Konferenci pořádá 23. listopadu v Praze Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR.

Festival Jeden svět s novinkou

05.11.2023 14:20

Zpřístupní jeden dokumentární film do českého znakového jazyka – uživatelé mohou nyní vybrat který.

Akreditovaný kurz Programu Portage

05.11.2023 14:00

Pořádá Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. Kurz je zaměřený na pomoc dětem se specifickými potřebami a jejich rodinám.

PGD 2023: Důstojnost v životě s demencí

02.11.2023 11:10

Konference Pražské gerontologické dny 2023 přilákala téměř 200 účastníků z řad odborníků ze sociální i zdravotnické sféry, ale i lidí s demencí a laických pečujících. 

Motivace fundraisera

01.11.2023 10:38

Kurz, který pořádá NROS 14. listopadu v Praze, předkládá reálný pohled na práci fundraisera v kontextu celé organizace. 

Stránky