Osm večerů vzdělávání a podpory

Česká alzheimerovská společnost uskuteční během února a března on-line kurz věnovaný lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člověka s demencí.

Péče o člověka, u něhož se projevuje syndrom demence, je v mnoha ohledech náročná a vysilující, fyzicky i psychicky. Dostatek informací o nemoci a jejím průběhu může péči výrazně ulehčit. Proto jsme připravili kurz, který účastníky seznámí se základními informacemi o demenci a jejích příčinách, přinese tipy na smysluplné trávení času a rady v oblasti výživy a inkontinence, vysvětlí, jak s opečovávanou osobou efektivněji komunikovat, a doporučí, jak vhodně upravit domácíprostředí.

Jedna z rodinných pečujících se podělí o svoji osobní zkušenost s domácí péčí. Kurz také nasměruje posluchače na dostupné zdroje pomoci a v neposlední řadě poukáže na důležitost péče o sebe sama, aby pečující člověk zvládl pečovat co nejdéle. 

Kurz proběhne v on-line prostředí, abychom účast umožnili i účastníkům z různých vzdálenějších míst a také těm, pro které je obtížné opustit na delší dobu domov. Budeme se setkávat každý čtvrtek večer od 8. února až do konce března vždy od 17:30 do cca 19:00 na platformě Teams.

Kurz v této podobě letos poběží již počtvrté a od předchozích účastníků získal velmi pěkné hodnocení. Oceňovali nejen široký záběr témat a odbornost lektorek, ale především jejich lidský a podpůrný přístup, praktické rady a snahu odpovědět na různorodé dotazy. 

Více informací o náplni a organizaci kurzu a také on-line přihlášku naleznete na stránce kurzu.

Miluše Margarjanová

 

 

 

Klíčová slova: