Naučte se hodnotit kognici u svých klientů

Kurz České alzheimerovské společnosti (nejen )pro sociální pracovníky, kteří chtějí svým klientům lépe porozumět a nastavit jim služby tak, aby z toho měli co největší prospěch, se uskuteční 1. března 2024 v Praze.

Současným trendem v sociální sféře je zvyšování kvality péče o klienta a co největší přizpůsobení poskytovaných služeb jeho individuálním potřebám. Součástí tohoto procesu je i schopnost orientačně vyhodnotit stav kognitivních funkcí daného člověka, jelikož potřeby klienta s kognitivním deficitem jsou jiné než u člověka bez narušení těchto funkcí. 

Česká alzheimerovská společnost proto již řadu let pořádá jednodenní kurz Úvod do hodnocení kognitivních funkcí vpráci sociálního pracovníka, který si klade za cíl seznámit posluchače s některými metodami pro diagnostiku kognitivní poruchy u seniorů, a to jak pro případný časný záchyt syndromu demence a jiných často zaměňovaných poruch a onemocnění v seniorské populaci (deprese, delirium), tak k hodnocení stavu kognitivních funkcí klientů v souvislosti např. s individuálním plánováním naplňování klientových potřeb či výběru a průběžného vyhodnocování sociální aktivizace. Kurz má akreditaci MPSV. 

Máme radost, že dosavadní účastníci kurz hodnotili jako přínosný pro svou praxi. Oceňovali především odbornost lektorky, obsažnost úvodní teoretické části kurzu a názorný nácvik administrace testů včetně zásad komunikace s klientem v jeho odpolední praktické části.

Absolventi základního kurzu mají navíc nově možnost si získané znalosti a dovednosti ještě prohloubit a upevnit v navazujícím kurzu Hodnocení kognitivních funkcí vpráci sociálního pracovníka  detekce a sociální podpora

Spolu s lektorkou Hanou Orlíkovou se na vás budeme těšit 1. března 2024 od 9:00 do 16:30 v sídle ČALS. Účastníci kurzu obdrží řadu studijních materiálů. Nově nabyté znalosti pak mohou probrat u kávy a drobného občerstvení.

Více informací o dalších vypsaných termínech, náplni a organizaci kurzu, stejně jako online přihlášku najdete na stránce kurzu.

Miluše Margarjanová

 

 

Klíčová slova: