Janáčkova akademie muzických umění v Brně

02.02.2016 17:11

Pro rok 2016 byly vypsány kurzy na téma Slavné osobnosti a inscenace od počátku 20. století až dodnes (divadlo, televize, rozhlas). Kapacita kurzů již je naplněna.