Granty, dotace, soutěže

Techniky pro zvládání úzkosti

04.10.2023 15:52

Knihu s podtitulem Tříkrokový program vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři ji dostanou zdarma. Ostatní mohou využít Den D a ve dnech 5. až 8. října získat kterékoliv tituly Portálu se slevou 25 procent. 

Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2023

01.10.2023 16:50

Do 16. října je možné podat návrhy na ocenění za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením a za rozvoj zdravotně sociální péče. 

Knihovny 21. století

29.09.2023 10:56

Dotační program Ministerstva kultury podporuje mj. všeobecnou dostupnost knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, uzávěrka žádostí je 10. prosince 2023.

Uzávěrka pro nominace prodloužena

29.09.2023 10:25

Pokud jste nestihli dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje nominovat za jejich záslužnou činnost pro ostatní na prestižní ocenění, máte ještě šanci do 8. října 2023.

Podpora sociálního podnikání

27.09.2023 14:31

Program ESF podporuje vznik nových sociálních podniků a rozvoj podnikatelských aktivit již existujících sociálních podniků. Žádat o grant je možné do 20. října 2023.

Ceny MOSTY za rok 2023

24.09.2023 13:14

Návrhy na ocenění přijímá NRZP ČR do 31.12.2023, předávání cen MOSTY  se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 v Horáckém divadle v Jihlavě. 

Ceny Wernera von Siemense

13.09.2023 15:12

Ve 26. ročníku soutěže pro studenty technických a přírodovědeckých oborů a mladé vědce je vyhlášeno 8 kategorií. Jednou z nich je ocenění za překonání překážek při studiu (kandidát/ka je nominován/a akademickými pracovníky z řad studentek/studentů dané univerzity bakalářského, magisterského a doktorského studia).

Cena za návrat do života

10.09.2023 14:17

Ocenění uděluje Česká společnost pro jakost organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.  Uzávěrka přihlášek je do 30. září.

Stránky