Granty, dotace, soutěže

Podpora digitalizace a automatizace

03.01.2024 17:03

Mimořádnou výzvu vyhlásila Nadace Českého rozhlasu ve spolupráci se Sdružením Via pouze pro organizace, které jsou stávajícími příjemci finanční podpory ze sbírky Světluška. 

Dotace Kraje Vysočina

30.12.2023 17:00

Program Dobrovolnictví 2024 má uzávěrku poro podání žádosti 26.1.2024.

Nadace Jedličkova ústavu

22.12.2023 14:26

Program Pomoc pro organizace 2024 má nejbližší uzávěrky pro podání žádosti 15. ledna a 12. února 2024.

Dotace MPSV

22.12.2023 13:41

V oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností je možné podávat žádosti do 18. ledna 2024.

Národní rozvojový program mobility pro všechny

16.12.2023 16:52

Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje termíny konzultací pro I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2025 s termínem uzávěrky dne 19. dubna 2024.

Dotace Ministerstva zdravotnictví

11.12.2023 10:10

Žádosti v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením lze podávat do 15. února 2024.

Stránky