Granty, dotace, soutěže

Uzávěrka pro nominace prodloužena

29.09.2023 10:25

Pokud jste nestihli dobrovolníky, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy z Pardubického kraje nominovat za jejich záslužnou činnost pro ostatní na prestižní ocenění, máte ještě šanci do 8. října 2023.

Podpora sociálního podnikání

27.09.2023 14:31

Program ESF podporuje vznik nových sociálních podniků a rozvoj podnikatelských aktivit již existujících sociálních podniků. Žádat o grant je možné do 20. října 2023.

Ceny MOSTY za rok 2023

24.09.2023 13:14

Návrhy na ocenění přijímá NRZP ČR do 31.12.2023, předávání cen MOSTY  se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2024 v Horáckém divadle v Jihlavě. 

Ceny Wernera von Siemense

13.09.2023 15:12

Ve 26. ročníku soutěže pro studenty technických a přírodovědeckých oborů a mladé vědce je vyhlášeno 8 kategorií. Jednou z nich je ocenění za překonání překážek při studiu (kandidát/ka je nominován/a akademickými pracovníky z řad studentek/studentů dané univerzity bakalářského, magisterského a doktorského studia).

Cena za návrat do života

10.09.2023 14:17

Ocenění uděluje Česká společnost pro jakost organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.  Uzávěrka přihlášek je do 30. září.

Návratné finanční výpomoci

03.09.2023 16:32

Na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2024 přijímá Plzeňský kraj žádosti v termínu 25.09.2023 – 23.10.2023.

Dotace Ministerstva zdravotnictví

03.09.2023 15:27

Žádosti v rámci dotačního programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2024 je možné podávat do 2. října 2023.

Stránky