Aktuálně

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

22.03.2023 15:46

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.

Duben je Měsícem bláznovství

22.03.2023 13:05

Již 21. ročník destigmatizační akce Měsíc bláznovství v Brně, který každoročně organizuje Práh jižní Morava, bude letos probíhat od 3. 4. do 26. 4. 2023. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý vzdělávací a kulturní program, který se letos bude odehrávat nejen v kavárně Café Práh, ale například také v Kině Art, na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity nebo v Science centru VIDA! 

Filmový festival Jeden svět pamatuje na diváky se sluchovým postižením

21.03.2023 21:02

Filmový festival Jeden svět, který začíná v Praze ve středu 22. března 2023, se také letos snaží zpřístupnit program divákům se sluchovým postižením. Kromě toho, že všechny filmy mají české titulky, bude sedm debat po promítnutí filmu tlumočeno do českého znakového jazyka a tři debaty budou simultnánně přepisovány. 

Život ve zdraví – zbožné přání všech, nejen pečujících

21.03.2023 19:27

Každý z nás chce, aby jeho rodina prožila šťastný život ve zdraví. Kolem slyšíme spoustu rad, jak se zdravě stravovat, sportovat a v neposlední řadě i informace o důležitosti prevence. Co však prožívá člověk, který se v určité fázi svého života stane pečujícím? Podle údajů mezinárodní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tvoří 70–90 % poskytovatelů dlouhodobé péče právě neformálně pečující, tedy členové rodiny, přičemž často i oni jsou v předdůchodovém věku.

Nárok na léčbu při onemocnění covid-19

19.03.2023 11:24

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) upozorňuje, že přestože jen v prvních březnových dnech přibylo každý den přes 900 nakažených, nejsou čeští pacienti dobře informováni o tom, co mají dělat, mají-li příznaky covidu-19 anebo již mají pozitivní test. Přitom to jsou právě tzv. rizikoví pacienti, tedy senioři a občané trpící některým z mnoha chronických onemocnění, kteří jsou vážným průběhem virového onemocnění covid-19 stále nejvíce ohroženi.

Pacientům se zhoubným mnohočetným myelomem pomáhají nové terapie, naděje se skrývá v jejich vlastních buňkách

16.03.2023 17:50

Mnohočetný myelom – hematoonkologické onemocnění, které postihuje plazmatické buňky, jež jsou v těle zodpovědné za tvorbu protilátek. Ačkoli tuto nemoc mnoho lidí nezná, jde o druhou nejčastější rakovinu krvetvorby v naší zemi. Národní den myelomu, který se každoročně koná 30. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o této nemoci a prostřednictvím kampaně „MÁM TO V KRVI“ také informovat o nových, a velmi nadějných možnostech léčby. Tou je například terapie geneticky modifikovanými (nebo upravenými) bílými krvinkami, která by v příštích letech mohla přinést průlom v léčbě onemocnění.

Vzdělávací program pro pobytové sociální služby umožní seniorům zemřít tam, kde se cítí doma

16.03.2023 17:40

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče, žije v nich více než 60 tisíc osob, pro něž se stávají domovem často na mnoho let. Přesto jejich obyvatelé přibližně ve 40 % případů nakonec umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich. Projekt nadačního fondu Abakus realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder v patnácti zařízeních z celé České republiky je prvním krokem ke změně situace a posunu spolupráce na zdravotně sociálním pomezí. 

 

Jak působí učení se jazyků na mozek? Zvětšuje šedou hmotu a preventivně chrání před Alzheimerovou chorobou

11.03.2023 11:17

Na jedenáctý březen připadá v letošním roce Evropský den mozku, který je oslavou úspěchů na poli výzkumu tohoto klíčového lidského orgánu. Studium jazyků má podle řady vědeckých analýz na lidský mozek v mnoha ohledech pozitivní vliv. Pomáhá například zlepšovat paměť či zrychlovat rozhodovací procesy. Zároveň prokazatelně snižuje riziko nástupu demence a Alzheimerovi choroby.    

S přibývajícím věkem přibývají i starosti. Jak řešit nárůst neurodegenerativních onemocnění spojených se stárnutím populace?

08.03.2023 14:06

Lidská populace stárne nebývalým tempem. S rostoucím počtem starších lidí však roste také počet pacientů s neurodegenerativními onemocněními. Na jejich riziko upozorňuje Evropský den mozku, který letos připadá na sobotu 11. března. Neurodegenerativní onemocnění se vyznačují postupným a nevratným úbytkem kognitivních, motorických a senzorických funkcí. Naději na včasnou diagnostiku, a tedy i léčbu těchto onemocnění, by mohly přinést nové technologie, jako například ty od českého startupu Neurona, které využívají umělou inteligenci. 

Probíhá mapování stavu IT v neziskovách

08.03.2023 12:09

TechSoup Česká republika spustila ve spolupráci s Nadací OSF druhý ročník velkého průzkumu Stav IT v českém nezisku. Navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021. Výsledky průzkumu umožní kontinuálně sledovat vývoj, identifikovat nové trendy a především přizpůsobovat nabídku produktů, služeb a vzdělávacích aktivit TechSoup ČR, aby co nejvíce reflektovaly potřeby neziskových organizací.

Stránky