Colours opět bez bariér

Festival Colours v Ostravě nabízí tradičně zdravotně znevýhodněným návštěvníkům nadstandardní servis, který dělá festival i po této stránce unikátním. Následující informace od pořadatelů potvrzují, že nejinak tomu bude i letos ve dnech 19. až 22. července.

V rámci projektu Colours bez bariér usnadníme těmto návštěvníkům pobyt na festivalu tak, aby si mohli bez starostí užívat hudbu i další program v bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic. Věříme, že i díky tomuto projektu k nám zavítá ještě více návštěvníků se zdravotním postižením z ČR, ale i ze zahraničí.

Pro lepší komunikaci vznikla v minulém roce nová facebooková skupina Colours bez bariér, kde zveřejňujeme nejen všechny důležité informace, ale i zajímavosti k našemu projektu.

Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy, či možnost objednat si vyškoleného asistenta.

Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním zprostředkujeme bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Těmto návštěvníkům nabízíme také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu.

Pro návštěvníky se zrakovým postižením jsme i letos připravili základní praktické informace k projektu s plánkem areálu v Braillově písmě a speciální 3D model Auly Gong pro nevidomé.

Návštěvníkům se sluchovým postižením nabízíme vybrané přednášky diskusního fóra Meltingpot s tlumočením do znakového jazyka. Tlumočeny budou dokonce i vybrané koncerty českých i zahraničních kapel.

Pro větší komfort našich zdravotně znevýhodněných návštěvníků jsme soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky.

Kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně a od 15. května 2023 bude v provozu i kontaktní telefon 731 932 768, kde získáte všechny potřebné informace k projektu a zároveň si na nich můžete zarezervovat níže popsané služby.

Colours bez bariér – bližší informace

1. Nižší vstupné

 • možnost zakoupení čtyřdenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 990 Kč pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P
 • vstupenky je možno zakoupit pouze v místě konání festivalu na samostatné pokladně Colours bez bariér umístěné u hlavního vchodu na festival
 • pro rychlé odbavení na pokladně si však návštěvníci mohou vstupenky rezervovat předem, a to e-mailem: bezbarier@colours.cz - evidujeme jméno, příjmení, číslo průkazu a jméno doprovodu
 • na jeden průkaz ZTP je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku na jeden průkaz ZTP/P je možno zakoupit pouze jednu zvýhodněnou čtyřdenní vstupenku včetně doprovodu zdarma
 • v případě, že návštěvníkem je dítě do 15 let s průkazem ZTP/P, platí doprovod 990 Kč
 • akceptujeme i průkazy ZTP a ZTP/P jiných členských států EU

2. Facebooková skupina Colours bez bariér

 • skupina slouží pro lepší komunikaci s vámi, zveřejňujeme v ní všechny aktuální informace, novinky či zajímavosti
 • skupinu naleznete zde

3. Servis pro návštěvníky s autismem

 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem, tato služba je zdarma
 • možnost navštívit relaxační zónu v rámci festivalového areálu, která bude vyznačena ve speciální mapě určené pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky
 • v ČEZ Family parku bude nafukovací stan se Snoezelen terapií
 • možnost objednat si předem hlídání pro děti s autismem od 3 let, tato služba bude zpoplatněna

4. Servis pro návštěvníky se sluchovým postižením:

 • možnost objednat si předem asistenta, který ovládá základy znakového jazyka, tato služba je zdarma
 • vybrané přednášky a besedy diskusního fóra Meltingpot budou tlumočeny do českého znakového jazyka
 • Amber Galloway Gallego bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit vybrané koncerty zahraničních hvězd
 • vybrané koncerty českých interpretů bude do uměleckého znakového jazyka tlumočit skupina Hands Dance
 • všechny tyto vybrané přednášky a koncerty budou v našich informačních materiálech a na webových stránkách označeny piktogramem pro neslyšící osoby: 

 • kompletní seznam koncertů a přednášek tlumočených do znakového jazyka si budete moci stáhnout zde
 • základní informace k projektu v českém znakovém jazyce uvádíme v tomto krátkém videu:
 
5. Servis pro návštěvníky se zrakovým postižením
 
 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený pro doprovod nevidomých a slabozrakých, tato služba je zdarma
 • praktická příručka pro nevidomé v Braillově písmě
 • hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • ve foyer Auly Gong, kde probíhá podej vstupenek na představení v Gongu, bude k dispozici k zapůjčení 3D hmatový model Auly Gong
 • 3D model Auly Gong je lehký a přenosný, bezplatně si jej můžou zapůjčit návštěvníci s poruchami zraku oproti vratné záloze 200 Kč, tito návštěvníci si tak můžou lépe představit prostor, kde probíhají naše nejatraktivnější přednášky, koncerty a divadelní představení
 
6. Rezervace bezbariérového ubytování
 
 • možnost rezervace bezbariérového ubytování v ostravských hotelích s bezbariérovými pokoji na e-mailu: bezbarier@colours.cz
 • upozorňujeme, že kapacity bezbariérového ubytování v rámci Ostravy jsou velmi omezené a přednostně budou vyřizovány žádosti dříve došlé
 • náklady na ubytování si každý hradí sám
 
7. Bezbariérové stanové městečko vedle festivalového areálu
 
 • i letos nabízíme našim návštěvníkům bezbariérové ubytování ve festivalovém kempu u areálu Colours of Ostrava
 • v rámci kempu vedle festivalového areálu vyčleníme prostor speciálně určený pro naše zdravotně znevýhodněné návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP/P, kde nabízíme:
  ○ 50 námi postavených stanů, každý z nich je určen pro dvě osoby – ubytování zdarma
  ○ 30 míst pro postavení vlastního stanu – poskytnutí prostoru zdarma
  ○ 10 parkovacích míst zdarma
 • kapacita stanového městečka je omezená a je předem nutná rezervace stanu, místa pro postavení vlastního stanu i parkovacího místa na e-mailu: bezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace do stanového městečka vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat ke vstupu do stanového městečka
 • při vstupu do stanového městečka se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • pro držitele voucheru zajistíme prodej zvýhodněných vstupenek za 990 Kč přímo v kempu, tudíž nemusíte pro nákup vstupenky navštívit speciální pokladnu Colours bez bariér u hlavního vchodu na festival
 • bez rezervace předem (bez voucheru) vám nebudeme moci garantovat ubytování v našem kempu

8. Rezervace parkovacích míst

 • na parkovišti vedle festivalového areálu jsme vyčlenili pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 50 parkovacích míst zdarma
 • na parkovišti v kempu jsme vyčlenili 10 parkovacích míst zdarma (viz bod 7.)
 • rezervace probíhají prostřednictvím e-mailu: bezbarier@colours.cz
 • na základě rezervace vám vystavíme voucher s čárovým kódem, který vám zašleme e-mailem
 • po vytištění vás bude voucher opravňovat k parkování
 • na místě se kromě voucheru musíte prokázat i platným průkazem ZTP, případně ZTP/P
 • bez rezervace předem (bez voucheru) nebudete mít možnost v areálu zaparkovat

 

9. Doprava v rámci města Ostrava bezbariérovým taxi (tzv. BB TAXI)

 • jízdy budou realizovány pouze v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí, které jsou součástí MHD Ostrava
 • jízdy na festival budou realizovány v době konání festivalu do 17.00 hod.
 • jízdy na festival si můžete objednat předem na telefonním čísle, které je určeno pouze pro rezervaci bezbariérové přepravy: 732 253 505, kontakt bude aktivní od 14. 7. 2023
 • pro jízdy z festivalu bude sloužit speciální zastávku BB TAXI u hlavního vchodu do areálu
 • s vlastním jízdním řádem v pravidelných hodinových intervalech mezi 19.00 – 02.00 hod. budou od areálu vyjíždět dvě bezbariérová vozidla BB TAXI, která vás odvezou do hotelu, na vlak nebo do vašich domovů v rámci města, u této služby je nutná rezervace
 • cena bezbariérové přepravy v rámci Ostravy je 70 Kč/jízda/osoba
 • pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přepravit podnapilé a nevhodně se chovající návštěvníky

10. Asistenti Colours bez bariér

 • asistenti jsou dobrovolníci, kteří usnadňují našim návštěvníkům pohyb po areálu, dělají jim doprovod a jsou jejich společníky a průvodci programem
 • předem si můžete zarezervovat i asistenta, který ovládá základy českého znakového jazyka
 • návštěvníci se zrakovým postižením mají možnost zarezervovat si asistenta speciálně proškoleného pro doprovod nevidomých
 • možnost objednat si předem asistenta, který je speciálně proškolený jako doprovod osob s autismem
 • upozorňujeme, že naši asistenti neposkytují osobní asistenční služby v sociální oblasti (zajištění stravování, hygieny, apod.)
 • asistenta si můžete zarezervovat prostřednictvím e-mailu: bezbarier@colours.cz nebo od 15. 5. 2023 i na infolince 731 932 768
 • asistenti se po festivalovém areálu pohybují v tričkách s označením asistenta Colours bez bariér
 • tato služba je bezplatná

11. Speciální vybavení a zařízení pro vozíčkáře

 • pokladna Colours bez bariér u hlavního vstupu na festival, zvýhodněné vstupenky lze zakoupit pouze na této pokladně (s výjimkou ubytování v kempu viz bod 7)
 • zvláštní vstup pro ZTP a ZTP/P návštěvníky u hlavního vchodu na festival, kde budou tito návštěvníci přednostně odbavováni
 • uzamykatelná bezbariérová WC (každý držitel průkazu ZTP a ZTP/P obdrží na Info Pointu Colours bez bariér vlastní klíček oproti vratné záloze 100 Kč)
 • bezbariérové tribuny (jedna s místem vyhrazeným pro vozíčkáře a druhá plně k dispozici pouze zdravotně znevýhodněným návštěvníkům)
 • všechny zpřístupněné budovy v areálu (Aula Gong, STC, Důl Hlubina) mají bezbariérová WC a výtahy

12. Praktická příručka s mapou

 • festival vydává speciální mapu festivalového areálu, kde jsou zvýrazněna všechna místa určená speciálně pro ZTP a ZTP/P (bezbariérová WC, tribuny, výtahy, sprcha, stanové městečko, parkoviště, stanoviště BB TAXI)
 • mapa, která vychází v českém i anglickém jazyce, je doplněna o praktické rady pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky festivalu Colours of Ostrava
 • praktickou příručku vydáváme i v Braillově písmě, doplňuje jí hmatový plán areálu pro nevidomé s vyznačením všech festivalových scén
 • příručka s mapou je dostupná zdarma v Info Pointu Colours bez bariér a na speciální pokladně Colours bez bariér
 • pokud se rozhodnete blíže prozkoumat nejen náš festival, ale i Ostravu, tak bychom Vás rádi upozornili na interaktivní mapu přístupnosti města Ostravy. Je na ní zmapováno více než 500 objektů a je uzpůsobena i pro dotykové mobilní telefony

13. Informační centrum Colours bez bariér

 • od 15. 5. 2023 je v provozu info linka Colours bez bariér - 731 932 768, e-mail: bezbarier@colours.cz funguje celoročně
 • na uvedených kontaktech získáte všechny potřebné informace týkající se projektu Colours bez bariér a můžete si na nich zarezervovat popsané služby
 • telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je 732 253 505 a bude aktivní od 14. 7. 2023

V době konání festivalu jsme pro vaše pohodlí soustředili všechny důležité služby na jedno místo u hlavního vstupu do areálu. Na tomto místě bude k dispozici Info Point a pokladna Colours bez bariér, stanoviště bezbariérového taxi a parkoviště vyhrazené pouze pro ZTP a ZTP/P návštěvníky.

Za projekt Colours bez bariér zodpovídají:

Mgr. Katarína Kijonková (vedoucí projektu)
Monika Macháčková (koordinátorka projektu)

Bližší informace získáte na:
obecné informace: 731 932 768 (od 15. 5. 2023)
rezervace BB TAXI: 732 253 505 (od 14. 7. 2023)
e-mail: bezbarier@colours.cz
FB skupina Colours bez bariér

Klíčová slova: