Peer mentoři jezdí za klienty až domů

Peer mentoring je etablovaná sociální služba České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., jež je realizována metodou peer to peer (slovem peer se zde myslí „osoba stejného stavu“). Zkušený vozíčkář se totiž stává průvodcem člověka po úrazu či v průběhu nemoci. Takového vozíčkáře je schopen provádět ve všech fázích návratu do běžného, společenského a pracovního života, ať k rodině, do školy, ke sportu, případně k dalším zájmům, protože nic z toho už není jako dřív.

Unikátnost sociální služby peer mentoring je postavena právě na osobním setkávání peerů s klienty. Peer mentoři nejčastěji navštěvují klienty osobně již v Rehabilitačních ústavech a následně pak pravidelně i v domácím prostředí.

Neboť jak říká koordinátor této služby Marek Jonczy: „Možnost realizovat osobní návštěvy klientů v domácím prostředí vnímáme v rámci služby jako nejzásadnější prvek. Troufám si tvrdit, že se jedná o alfa a omegu služby. Komunikace s klientem na osobní úrovní hraje zásadní roli v úspěchu služby. Peer mentor tak dokáže nejen lépe předávat informace, ale také skrze navázání bližšího vztahu či předávání osobního příkladu dávat těmto informacím skutečnou věrohodnost.“

Po návratu do domácího prostředí z rehabilitačního ústavu klienti velmi často zažívají velký psychický propad a peer mentor se tak v prvních dnech stává zejména psychickou podporou klientovi a často i rodinným příslušníkům či pečujícím. Dalšími tématy, které peer mentor s klientem řeší jsou zejména: 

  • bezbariérové úpravy, 
  • vhodné kompenzační pomůcky, 
  • přesuny, 
  • nácvik soběstačnosti, 
  • prevence zdravotních komplikací,
  • propojování na odborníky v otázkách sociálního zabezpečení. 

V pozdější fázi peer mentoři motivují své klienty k návratu do práce nebo k pokračování ve vzdělávání. 

Příklad funkční spolupráce: peer mentorka a klientka

Hezkým příkladem vzájemné spolupráce z poslední doby je paní Lenka. Před rokem odjela lyžovat do Alp, kde si při nešťastném pádu na lyžích poranila páteř v oblasti Th11–12. Ještě během rehabilitace v RÚ využila paní Lenka spolupráci s peerkou CZEPA Jitkou Burianovou. Jitka se jí stala další oporou a motivací v její nelehké situaci.

Lenka je ukázkou člověka s pevnou vůlí a velkou motivací vrátit se plnohodnotně do života, být aktivní partnerkou a maminkou pro svoji malou dceru, který pracuje a tráví volný čas mimo jiné sportovními aktivitami.

Reakce klientky Lenky

„Vrátit se po roční léčbě v nemocnici zpět do normálního života, navíc s nově nabytým handicapem v podobě invalidního vozíku, je náročný úkol. Peermentorka Jitka pro mě byla doslova lodivodem, pomohla mi dobrou radou v různých praktických obtížích: s bezbariérovými úpravami domácnosti, s mobilitou, při zajištění zdravotní i sociální péče. Je skvělé a inspirativní se potkat s někým, kdo i přes podobný handicap, jako mám já, žije plnohodnotný, hezký a zajímavý život.“

Reflexe peer mentorky Jitky Burianové

„S Lenkou jsme se potkaly prvně na podzim, působila na mě poněkud ztraceně a nejistě z nové situace a z návratu domů. A kdo by taky nebyl. Bylo ale hezké pozorovat, jak se časem proměňovala, přímo rozkvétala. Teď to vypadá, že se vychvaluju, ale tak to zkrátka je. Občas potřebovala poradit s některými sociálními záležitostmi, řešily jsme také hodně rehabilitaci, lékaře a také to, aby se nepřetěžovala. Její zdravotní stav se za dobu našeho setkávání zlepšil, takže některé původně zamýšlené pomůcky nebo úpravy už nebyly potřeba. A dokonce dřív, než jsem předpokládala, se vrátila do původní práce na částečný úvazek. Mám z naší více než půlroční spolupráce a jejího posunu velkou radost.“

Zhodnocení a poděkování

V roce 2022 realizovali peer mentoři 226 osobních návštěv, a za klienty tak najezdili celkem 27 686 kilometrů ve vlastních vozidlech. K možnosti realizovat všechny tyto výjezdy přispěli také naši partneři, kterým tímto chceme  moc poděkovat za finanční podporu, která byla využívána především na pohonné hmoty. Děkujeme proto společnostem ČSOB, Škoda Auto, Gebrüder Weiss a Passerinvest, ale též Nadačnímu fondu pomoci (Znesnáze), Nadaci ČEZ a Ministerstvu pro místní rozvoj.

Odkaz na sociální službu Peer mentoring: https://peermentor.cz/ 

Marek Jonczy

 

 

Klíčová slova: