Základní informace

Ischemická choroba srdeční

30.11.2008 13:57
Ischemická choroba srdeční je příčinou takřka třetiny úmrtí v České republice a u stejně početné skupiny kvalitu života významně zhoršuje. Rozsáhlý příspěvek na webu Ordinace popisuje její příčiny, léčení, způsoby poskytnutí první pomoci.

Informace o cukrovce

11.12.2012 21:10

Příspěvek na informačním portálu o zdraví popisuje druhy cukrovky, jejich příčiny, příznaky a diagnostiku, komplikace a léčbu.

Informace o diabetu

11.12.2012 21:19

Článek na webu Léčba cukrovky popisuje diabetes 1. a 2. typu, příčiny onemocnění, symptomy, léčbu a prevenci, vysvětluje nejdůležitější pojmy.

Cukrovka neboli diabetes

11.12.2012 21:25

Článek na webu Porodnice.cz popisuje těhotenskou cukrovku, její příčiny, rizika pro dítě a matku.

Gestační diabetes

11.12.2012 21:28

Stránky Fakultní nemocnice Motol, kde jsou informace o těhotenské cukrovce, jejích rizikách, léčbě, jídelníčku a jak je to po porodu.

Diabetes mellitus

11.12.2012 21:56

Popis skupiny chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu sacharidů, na stránkách Wikipedie. Rozlišují se dva základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

Co je to diabetes

11.12.2012 21:59

Základní informace o cukrovce na stránkách diabetesmellitus.cz, které přibližují také život s diabetem, a to pro děti, dospívající i pro rodiče. Obsahují také odpovědi na velké množství dotazů.

Desatero epilepsie

17.12.2012 18:36

Desatero na stránkách SME - Skupiny Mladých s Epilepsií obsahuje pět konstatování, co epilepsie není, a pět co je.

Jaké jsou různé typy lupus?

02.01.2013 22:03

Příspěvek na webu fragen und antworten.de probírá (v češtině) typy onemocnění lupus, co způsobuje lupus a jaké jsou příznaky.

Klub lupusinek a lupusáků

02.01.2013 22:15

Stránky Klubu lupusinek a lupusáků jsou typickým komunitním webem, který soustřeďuje množství informací o lupus a poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a rad.

Lupus erytematodes

02.01.2013 22:20

Rozsáhlý příspěvek na webu Vitalion.cz popisuje příznaky a projevy lupus, prevenci a rizikové faktory i léčbu lupus.

Systémový lupus erytematodes

02.01.2013 22:49

Texty WikiSkript vznikají pro studenty lékařských fakult a zdravotnické profesionály. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Jeden z nich popisuje systémový lupus erytematodes.

Autoimunitní onemocnění

02.01.2013 22:53

Autoimunitní onemocnění jsou důsledkem abnormální imunitní reakce na vnitřní antigeny (autoantigeny). Autoimunitní onemocnění postihují asi 5–7 % populace, čímž se řadí mezi medicínsky velmi závažnou skupinu onemocnění. Rozsáhlý článek na webu Medicina.cz popisuje různé druhy autoimunitních onemocnění, mezi nimi i na prvním místě systémový lupus erythematodes,

Dětský diabetes

09.12.2012 12:27

Záznam pořadu ČT z cyklu Diagnóza. Šestiletá Kristýna se před časem dozvěděla, že má cukrovku. Pomalu se učí žít s nemocí, která ji bude provázet celý život. Jak se s diabetem vypořádat, ukazují příběhy tří dalších dětí, které poprvé stály před kamerou v létě 1989. Dnes jsou z nich dospělí lidé. Z jejich upřímné zpovědi se dozvíme, jak zákeřnou nemoc zvládnout i to, že nedodržování diabetického režimu vede k trvalým zdravotním komplikacím.

Diagnóza - duševní onemocnění

05.12.2012 20:35

Na stránkách České televize v rámci pořadu Diagnóza lze on-line sledovat jednotlivé díly tohoto pořadu. Každý díl je zaměřen na konkrétní onemocnění, poruchu, problém...

Klasifikace mentální retardace

15.10.2012 23:55

Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Při její klasifikaci se v současné době užívá 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která vstoupila v platnost od roku 1992. Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: lehká mentální retardace, středně těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, jiná mentální retardace, nespecifikovaná mentální retardace. Příspěvek na webu Dobromysl.cz podrobněji popisuje jednotlivé stupně.

Duševní nemoci a jejich příčiny

21.10.2012 18:26

Stučný přehled nejčastějších forem duševních onemocnění a jejich základní charakteristika - na webu České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Duševní nemoc

21.10.2012 18:32

Objasnění pojmu duševní porucha v širších souvislostech. Článek osvětluje diagnostiku a kategorizaci duševních poruch, symptomy a léčbu.

Příznaky duševních poruch

21.10.2012 18:33

Seznam nejčastějších duševních poruch rozdělený do skupin s popsanými příznaky a příčinami jejich vzniku - článek na Wikipedii.

Duševní poruchy

21.10.2012 18:36

Série obsáhlých článků na téma duševních poruch na serveru zdravě.cz. Jednotlivé články obsahují charakteristku každé poruchy, její projevy, možnosti léčby, tipy pro běžný život pro nemocné i jejich bližní.

Mentální retardace

27.10.2012 13:15

Přehled charakteristik jednotlivých stupňů mentální retardace vzhledem k možnostem komunikace takto postižených osob - na webu Doktorka.cz.

Celiakie či alergie na lepek

20.11.2012 20:38

Dva pohledy na celiakii - západní mediciny a tradiční čínské mediciny; na webu Patentní medicina.cz.

Odborná pomoc a další formy podpory dítěte s hluchoslepotou

25.11.2012 19:54

Internetový portál Šance dětem.cz nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. Články, které zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tématika ohrožených dětí. Důležité podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti souvisejících studijních oborů. Portál také umožňuje všem dárcům, kteří chtějí pomoci, získat kvalitní a důvěryhodné informace. Článek doc. PhDr. Evy Souralové, PhD., informuje o formách podpory, které potřebuje dítě s hluchosleptou.

Cystická fibróza ? co to je a jak ji poznat?

01.12.2012 18:25

Na stránkách Mimi klubu se zaobírají tím, jak poznat příznaky cystické fibrozy. Cystická fibróza je dědičné onemocnění, které postihuje dýchací a trávicí ústrojí, ale i některé další orgány. Její příznaky se zpravidla objeví již během prvních měsíců života. Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích cest, které postupně poškozují plíce. Diagnostikovat cystickou fibrózu není obtížné a včasné zahájení péče může předejít zhoršení zdravotního stavu novorozence.

Cystická fibróza u dětí

01.12.2012 18:28

Cystická fibróza se projevuje nejčastěji opakovanými infekcemi dýchacích cest, neprospíváním dítěte (špatným přibýváním na váze), dále vysokým obsahem solí v pot. Na webu Školáci.com se nacházejí informace o této nemoci, diagnostice, léčbě, výživě a dalších aspektech.

Co je to cystická fibróza

01.12.2012 18:38

Stránky Centra prenatální diagnostiky se zabývají vyšetřením na cystickou fibrózu. Nejčastějšími důvody k vyšetření jsou v současné době podezření na klinické onemocnění, příbuzenský vztah rodičů, opakované potraty a léčená neplodnost.

O cystické fibróze

04.12.2012 22:58

Díl pořadu Tep 24 České televize věnovaný cystické fibróze.

Stránky