Sociálně právní problematika

Poradna pro uživatele sociálních služeb

10.11.2007 20:00
Stránky systémového projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, který byl již ukončen. Některé informace se však dají využít, zejména zde zůstala funkční e-poradna, kde jsou zveřejněny odpovědi na aktuální dotazy.  

Farní charita Karlovy Vary

12.11.2007 11:41
Poradna Farní charity Karlovy Vary poskytuje sociálně-správní poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, předává rady a informace o právech, povinnostech a zájmech, nabízí možnosti řešení sociálních problémů nebo náročných životních situací, pomáhá získat kontakt s potřebnými sociálními zařízeními, příp. jinými zdroji pomoci. Součástí poradny je kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.

Informační a poradenské centrum Kontakt

02.08.2012 11:07

Pracoviště Centra sociálních služeb Praha poskytuje odborné sociální poradenství lidem v sociální nouzi, obracet se na ně mohou lidé se zdravotním postižením.