Ostatní pomůcky

Škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé

28.12.2006 10:30

Prezentace školy připravující vodicí pomocníky obvyklých plemen pro službu těžce zrakově postiženým lidem z celé České republiky. Škola spolupracuje s občanským sdružením Vodicí pes, které pečuje o klienty po předání vodicího psa po celou dobu jeho aktivní služby člověku.

Tyflopomůcky

28.12.2006 10:32

Nejzákladnější kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké najdete ve specializovaných prodejnách Tyflopomůcek Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Olomouci a v Praze. Prohlédněte si kompletní sortiment.

Svárovský

28.12.2006 10:33

Prezentace brněnské firmy, která vyrábí 13 typů bílých holí - orientačních, signalizačních i opěrných. Hole nabízí i v červenobílém provedení pro hluchoslepé. Více informací se můžete dozvědět také v článku věnovaném novému názvosloví bílých holí.

Symbio

05.11.2012 7:50

Občanské sdružení SYMBIO se zabývá výcvikem vodicích a asistenčních psů. Odborný výcvik zaručují cvičitelé s několikaletou praxí, kteří mají za sebou řadu aktivně pracujících vodicích a asistenčních psů. Nabízí klientům, že mohou býti účastni při vlastním výběru psa a jeho výcviku, jakož i poradenství při shánění finančních prostředků na tohoto vodicího či asistenčního psa. Zaručuje klientovi proškolení a následné konzultace po předání psa do užívání, i jeho případné pohlídání v případě klientovy potřeby.

DINASYS

02.06.2013 2:00

Společnost DINASYS nabízí produkty z oblasti speciálních informačních a orientačních systémů, které jsou multifunkční a mohou je tedy využívat i lidé se zrakovým handicapem a jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Patří k nim různé navigační, informační a orientační systémy, včetně například popisných štítků v Braillově písmu.