DINASYS

02.06.2013 2:00

Společnost DINASYS nabízí produkty z oblasti speciálních informačních a orientačních systémů, které jsou multifunkční a mohou je tedy využívat i lidé se zrakovým handicapem a jsou v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb. Patří k nim různé navigační, informační a orientační systémy, včetně například popisných štítků v Braillově písmu.

Klíčová slova: