Život rodin s dítětem se sluchový postižením v Evropě

FEPEDA je Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením a při příležitosti letošního Světového dne sluchu pořádala online prezentaci výzkumu z let 2020 a 2021. Zúčastnilo se celkem 1273 rodin z 26 evropských zemí včetně České republiky. Celkově se Česká republika zúčastnila na 9. místě. Ze všech dětí, které se zúčastnily výzkumu, bylo 47 % chlapců a 53 % dívek. Většina dětí ve výzkumu měla oboustrannou ztrátu sluchu na úrovni těžké nebo úplné ztráty.  

...

 

Klíčová slova: