Zdravotně postižené zaměstnává méně než polovina firem. Ostatní volí náhradní plnění

Více než polovina českých firem nenaplňuje zákonná kritéria o zaměstnávání zdravotně postižených osob. Namísto toho volí větší společnosti některou z forem náhradního plnění.

Řada pracovně znevýhodněných tak o získání příležitosti k profesnímu sebenaplnění prozatím marně usiluje. Poskytnutím pracovní pozice lidem s hendikepem přitom může zaměstnavatel nejen ušetřit na výdajích, ale zejména získat loajální pracovníky a prokázat svůj společensky odpovědný přístup.  

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má v České republice každá firma s více než 25 pracovníky. Dle zákona by měl počet OZP v takovýchto společnostech odpovídat minimálně 4procentnímu podílu všech zaměstnanců. Tuto normu však podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v současnosti naplňuje pouze 46 procent zaměstnavatelů. Zbylí přistupují k některé z forem náhradního plnění. Mezi ně lze zařadit...

 

Klíčová slova: