Základní škola v Praze podporuje slabozrakého žáka

ZŠ Smolkova je základní a mateřská škola sídlící na Praze 12. Cílem vzdělávacího programu této instituce je vychovat sebevědomého, samostatně myslícího a jednajícího člověka, který je schopen uplatnit svéznalosti v životní praxi. Snahou je přiblížit školu více reálnému životu, udělat z ní místo poznání, bezpečné a inspirativní pro každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. Tuto školu navštěvuje žák se speciálními vzdělávacími potřebami, který má těžké zrakové postižení. Pro kompenzaci zrakové vady zakoupila základní škola dvě kamerové lupy, které umožňují výrazné zvětšení tištěného textu. Tyto pomůcky podstatně pomáhají studentovi zvládat potřebné učivo.

Jedná se o modely lup Clear View C a Compact 6HD, jejichž dodavatelem je firma Spektra, v.d.n., která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek. Na pořízení kamerových lup přispívá Úřad práce, standardně ve výši 90 % pořizovací ceny. S...

 

Klíčová slova: