Za okno si dal cedulku "Ministerstvo vnitra" a šup s autem na vyhrazené parkoviště pro invalidy

Dát si za sklo kartičku s logem Ministerstva vnitra a přisvojit si tak "právo" parkovat na místě vyhrazeném pro tělesně postižené.

Ano, i to někteří řidiči udělají pro to, aby to neměli ke vchodu do obchodu daleko.  

Na parkovacích místech vyhrazených pro invalidy smí parkovat pouze držitelé průkazu ZTP/P, nebo řidiči vozidel, kteří v daný okamžik takovou osobu převážejí, resp. doprovázejí. Vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P se považuje za jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších...

 

Klíčová slova: