Výuka hluchoslepé dívky

 
ČT 1

12:00 Týden v regionech - Ostrava

 
Tereza KRUMPHOLZOVÁ, moderátorka

Na základní školu pro neslyšící v Ostravě-Porubě chodí do první třídy kromě dětí se sluchovým postižením i hluchoslepá dívka. Se ztrátou sluchu i zraku se potýká jen několik dětí v Česku a jejich výuka se značně liší. Těžko se orientují v prostoru a je pro ně náročné se začlenit do kolektivu.

Jana DRÁPELOVÁ, redaktorka

Po cestě do školy drží Karolína matku celou dobu za ruku. Ve dveřích se pak hned chytá učitelky. Komunikuje totiž hlavně dotykem, taktilním českým znakovým jazykem. Sama si všímá pohybu a obrysů lidí a věcí a slyší i některé ruchy. Bez pomoci se ale nedokáže orientovat.

Andrea KRAVČÁKOVÁ, matka

Každá aktivita je trošku přizpůsobená pro Karolínku, aby ji mohla nějak zvládnout, víceméně u každé potřebuje nějakou asistenci, každopádně se snažíme, aby co nejvíc věcí, co dělají klasicky zdravé děti, mohla dělat i ona. Tento rok stála na lyžích, aspoň trošku sjela kopeček, chodí bruslit s taťkou.

Jana DRÁPELOVÁ, redaktorka

A chodí i do třídy s ostatními dětmi. Celou dobu ji ale provází její individuální učitelka Zuzana Pavliňáková.

Zuzana PAVLIŇÁKOVÁ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Vedle tebe stojí kluk, který se jmenuje Kristián. Takto probíhá výuka všech vyučovacích předmětů ve škole. Nepotřebuje žádnou redukci učiva, zatím to zvládáme všechno podle plánu pěkně.

Jana DRÁPELOVÁ, redaktorka

V první třídě už dokáže napočítat do sta. Ruce učitelky pouští jen párkrát za den. Například když se potřebuje nasvačit.

Zuzana PAVLIŇÁKOVÁ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba

Nedokázala jsem odhadnout, jestli třeba nevyhořím brzy jako profesně, ale zatím se to neděje, ta spolupráce s Karolínkou je perfektní, ona je velice pozitivně naladěný dítě a průběhu dne zažíváme spoustu legrace.

Jana DRÁPELOVÁ, redaktorka

V Česku není žádná škola pro hluchoslepé děti. Typicky navštěvují školu podle toho, které z jejich postižení je závažnější, jestli sluchové, nebo zrakové. U Karolíny jde o zrak. Rodiče ale chtěli, aby zůstala v Porubě. Tam chodila i do školky.

Libor SUCHOŇ, ředitel, ZŠ a MŠ pro sluchově postsižené, Ostrava-Poruba

Pochopitelně toto mé rozhodnutí přijmout Karolínku jsem konzultoval s mnoha odborníky v České republice. Aktuálně vlastně nevím o nějakém jiném hluchoslepém dítěti.

Jana DRÁPELOVÁ, redaktorka

Společnost pro hluchoslepé Lorm evidovala minulý rok v Česku 231 hluchoslepých lidí. Většinu z nich v seniorním věku. Jana Drápelová, Česká televize, Ostrava.

Klíčová slova: