Výslovnost je špička ledovce. Co dělat, když dítě koktá?

Ráčkuje, špatně vyslovuje některé hlásky, koktá nebo se nemůže správně vyjádřit. To jsou důvody, proč rodiče pro své děti vyhledají logopeda. Ale tento obor řeší mnohem širší škálu poruch, a jak sami logopedi říkají – ve věkovém rozmezí 0 až 100 let.

Logopedi toho zvládnou víc, než si lidé myslí. "Veřejnost stále vnímá logopedickou terapii velmi úzce, a to jako převážně dětskou problematiku a bohužel zejména jako poruchy výslovnosti. To je však jen malá část logopedické péče. Fakticky klinický logoped ošetřuje velmi širokou škálu poruch," vysvětluje logopedka PaedDr. Zdeňka Koppová.

Patří sem i péče o novorozence, kteří mají potíže s polykáním či sluchové vady, děti s rozštěp...

 

Klíčová slova: