Vynášení odpadu nevidomým v Prostějově usnadní kontejnery označené Braillovým písmem

V Prostějově mají kontejnery na odpad označeny Braillovým písmem. Město vyhovělo žádosti TyfloCentra, které nechalo plastové popisky vyrobit na dva kontejnery na plast a dva na papír. Umístěny jsou konkrétně na stanovišti ve Wolkerově ulici. Další značení kontejnerů popisky bude pokračovat dle potřeby a zájmu občanů. Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma. Určeno je pro nevidomé. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá hmatem....

 

Klíčová slova: