Vladan Princ: Bez nadací se neobejdeme

S vedoucím protetikem Ottobock o nejmodernějších umělých končetinách, strnulosti v systému a zdravých krocích pro společnost.
 

Text: Štěpán Beneš | Foto: Jan Šilpoch

 
Na pojem bionická protéza narážíme dnes běžně. Co taková moderní protéza umí? 
Začněme u protetiky dolních končetin, tam se dnes bavíme hlavně o funkčnosti kolenního kloubu a chodidla. Technické možnosti sahají od jednoduché mechaniky přes hydraulická řešení, pak máme kolenní klouby hybridní, které kombinují mechaniku se základní kontrolní elektronikou. Až pak se dostáváme ke kolenním kloubům s určitou mírou vlastní „inteligence“, které se dají označit jako bionické. Takové klouby se snaží předvídat pohyb a reagují proaktivně, nečekají na to, co se stane. Mechanické či elektromechanické klouby se pořád ještě seřizují šroubovákem, bionické komponenty už v komplikovaném počítačovém ...

 

Klíčová slova: