Vítání jara v Brně: Koncert nevidomých a slabozrakých studentů

Technické muzeum v Brně (TMB), Oddělení dokumentace slepecké historie, pořádá ve spolupráci s Moravským zemským muzeem koncert "Vítání jara 2023", který je letos věnovaný 30. výročí znovuobnovení tradičních koncertů Vítání jara.

Koncert, na němž vystoupí posluchači Konzervatoře a střední školy Jana Deyla v Praze a Základní umělecké školy Slunná v Brně, se koná 12. dubna 2023 v 17.00 v přednáškovém sále Moravského zemského muzea (Dietrichsteinském paláci). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na podporu činnosti Oblastní odbočky SONS Brno-sever.

Slepecké muzeum v Brně bylo založeno v roce 1992 významným tyflopedagogem PhDr. Josefem Smýkalem, který působil jako učitel hudby a rovněž stál při zrodu poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí. V roce 2000 se brněnské Slepecké muzeum stalo součástí Technického muzea v Brně. Pracovníci Oddělení dokumentace slepecké historie TMB pod vedením Mgr. Elišky Hluší navazují...

 

Klíčová slova: