Ve školce Aloyse Klara se mají rozšířit prostory pro děti se speciálními potřebami

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 144 milionů korun bez DPH na přístavbu Mateřské školy Aloyse Klara v Praze 4, kde se mají rozšířit prostory pro žáky s vadami řeči nebo zrakovým postižením.

Kapacita školky se tak navýší o osmdesát šest dětí. Stavět by se mělo začít letos, hotovo má být do roku 2025.

Mateřskou školu Aloyse Klara navštěvují děti ve věku od tří do sedmi let se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o děti se zrakovým postižením, narušenou komunikační schopností, vadami řeči a výslovnosti, s kombinovaným postižením, s narušeným psychomotorickým vývojem, děti, kterým byla diagnostikována autistická porucha a jejichž intelektové schopnosti mohou být rozloženy od pásma nadprůměru až po lehkou mentální retardaci, a dále děti se zdravotním a sociálním znevýhodněním. "Jedná se o mateřskou školu, kde je i velmi vytížené speciální...

 

Klíčová slova: