Studio Radim (SONS)

Název pořadu: O činnosti SONS Olomouc  

SONS – to je zkratka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, která působí ve všech čtrnácti krajích České republiky. Jejím posláním je kontaktovat v regionech zrakově postižené (včetně těch v akutním stádiu po ztrátě zraku) a podporovat je, co se týče poradenství zejména v sociální oblasti, dále pak zapůjčením kompenzačních pomůcek a vzděláváním, a také aktivizací – ať už ve svépomocných skupinách, nebo rekvalifikacemi, které mohou člověku po ztrátě zraku pomoci najít nové vhodné zaměstnání. O činnosti Olomoucké oblastní...

 

Klíčová slova: