Studenti speciální pedagogiky se vše bezpečně naučí na dvoře fakulty

Své SIMU otevřela také Pedagogická fakulta MU. Studenti mají k dispozici cvičnou dráhu s tyfloinženýrskými prvky, které je naučí, jak pomoci s orientací ve veřejném prostoru lidem se zrakovým postižením. 

  

  Projekt Simulačního centra je na Masarykově univerzitě spojen především s cvičnou nemocnicí SIMU v areálu bohunického kampusu. Byl ale zaměřen také na rozvoj simulační infrastruktury na dalších fakultách. Na pedagogické fakultě tak díky financování z projektu vybavili několik učeben speciálními pomůckami a nyní v areálu fakulty otevřeli cvičnou dráhu s tyfloinženýrskými prvky. Pomůcky i dráhu využijí především studenti programu speciální pedagogika.  

  

  Výukou speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením – oftalmopedií – se zabývá Martin Vrubel. Když srovnává svět lidí se zrakovým postižením v České republice a v okolních zemích, říká, že u nás se klade větší důraz na jejich nezávislost. A k nezávislosti pomáhají zrakově postiženým právě speciální pedagogové. Nasimuluje proto studentům určitý typ zrakového postižení a poté jim na nových kamerových lupách a dalších přístrojích získaných z projektu ukazuje, jak s nimi lidé se zrakovým postižením pracují. Student si v roli zrakově postižené osoby lépe ujasní, jak co nejlépe tuto skupinu vyučovat. "Speciální pedagogové se zaměřují nejen na práci s dětmi, ale i dospělými a náš studijní obor na pedagogické fakultě je má připravit na to, aby byli schopni tuto výuku realizovat," vysvětluje Vrubel.  

  

  Simulační dráhu mohou studenti k výuce využít od půlky dubna. Má tři části a několik speciálních prvků. Chodníková část obsahuje signální a varovný pás, které se standardně umísťují u přechodu pro chodce.

  

Klíčová slova: