Středisko rané péče EDUCO ZLÍN a také společnost AUXILIUM provází rodiny, které pečují o děti se zdravotním postižením

Zlínský kraj – Ve dnech od 7. do 15. května se Zlínský kraj připojil k celostátní kampani Týden pro rodinu. Letošní téma je: "Rodina = tým pro život".

"Existuje mnoho rodin, které se starají o dítě s určitým zdravotním postižením a chtějí mu dopřát tu nejlepší péči i vzdělání v rámci reálných možností. Bezesporu je tato situace pro rodiny mnohem náročnější, než když vychovávají zcela zdravé děti, a proto je velmi důležité pomoci jim systémem dostupných služeb tak, aby si děti s postižením mohly nacvičit co největší míru soběstačnosti, a pečující členové rodiny aby zase mohli načerpat sílu například díky využití odlehčovacích služeb. Proto ve Zlínském kraji podporujeme služby, které jsou oporou pro rodiny s postiženým dítětem," uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová zodpovědná za sociální oblast.  

Dnes představujeme dvě organizace, které jsou oporou pro rodiny s dětmi s postižením: Středisko rané péče EDUCO ZLÍN a společnost AUXILIUM, o.p.s.  

Středisko rané péče EDUCO Zlín  

Od roku 2005 ve Zlíně funguje Středisko rané péče EDUCO Zlín, které poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním...

 

Klíčová slova: