Správnou péči seniorům a osobám se zdravotním postižením zajistí profesionální péče s lidským přístupem

---------------------------

5plus2

VČELKA sociální služby o.p.s., poskytuje podporu, pomoc a péči seniorům a osobám se zdravotním postižením tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. "Preferujeme individuální a lidský přístup," říká regionální ředitelka Mgr. Alena Mazurová, jež nám zodpoví  

nejčastější otázky týkající se organizace VČELKA.  

a dostatečně opečovávána v průběhu pracovního procesu.  
Snažíme se o to, aby každý, kdo má energii a chuť pracovat, našel v našem týmu své místo.  

Mgr. Alena Mazurová,  

regionální ředitelka Morava  

Co si představit pod pojmem organizace VČELKA?  

VČELKA je symbol potřebnosti, pracovitosti, pilnosti a energie, kterou srší naše organizace. Pracujeme stejně jako včelky, jsme tým - MY a v tom si myslím je naše síla.  

Kde všude můžeme Vaše služby využít?  

Naše služby poskytujeme po celé ČR. Ve Zlínském kraji máme střediska ve Zlíně a Starém Městě. Pod středisko Zlín ještě spadá detašované pracoviště ve Valašské Polance.  

V čem se lišíte od jiných poskytovatelů?  

Preferujeme vždy individuální a lidský přístup při práci. Snažíme se flexibilně reagovat na potřeby klientů, respektovat jejich právo volby a rozhodnutí. Všichni přistupujeme ke své práci zodpovědně, profesionálně a zakládáme si na kvalitě poskytované péče, nikoliv na kvantitě.  
Jednou z přidaných hodnot při poskytování péče je možnost bezplatného zapůjčení BEETABLETU.  
BEETABLET je mobilní interaktivní dotykový stůl, který je vybaven online službami. Pomáhá našim klientům v rámci AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ, které naše organizace poskytuje.  
Jsem moc ráda, že Beetablety využívají při aktivizaci našich klientů i rodinní příslušníci. Například děti či vnoučata, na něm hrají se svou babičkou, či dědečkem hry, ukazují fotografie, pouští jim videa.  
Do budoucna předpokládáme i zapojení zdravotní oblasti, která bude umožňovat distančně dohlížet na užívání léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků.  

Jaké pracovníky si vybíráte do svých týmů?  

Všichni pracovníci musí splňovat kvalifikační předpoklady pro svoji práci, případně si kvalifikaci musí doplnit. Musí respektovat hodnoty, na kterých je naše organizace založena. Mý kolegové jsou odborníci ve své profesi, což je velmi cenné, jelikož se všichni navzájem od sebe učíme.  
Pracujeme s potenciálem každého pracovníka, s jeho osobní vizí, která vychází z jeho energie, zápalu pro práci, silných stránek a hodnot, které podporujeme. Je pro nás důležité, aby vize každého pracovníka byla vždy zachována  

V čem vidíte smysl terénních sociálních služeb?  

Smysl vidím v poskytování péče v přirozeném prostředí domova tak, aby mohl klient ve svém prostředí setrvat co nejdéle. Byla mu poskytnuta kvalitní a odborná péče, kterou není schopen si zajistit sám nebo s dopomocí rodiny.  

Nejčastěji kladené otázky týkající se  
organizace VČELKA:  

S čím nám můžete pomoci a co poskytujete?  

Naše organizace poskytuje terénní sociální služby: pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. V rámci těchto služeb pomáháme klientům od zajištění osobní hygieny, výměny inkontinenčních pomůcek, přípravy a podání stravy, převlékání, zajištění nákupů, vyřízení běžných záležitostí, běžného úklidu, doprovodů k lékaři, na úřady aj. až po aktivizaci a trávení volného času (procházky, společenské hry, povídání, čtení…).  

Jaký je rozdíl mezi Osobní asistencí a Pečovatelskou službou?  

Z praktických zkušeností vnímáme rozdíl v tom, že pečovatelská služba je poskytována v kratším časovém rozmezí většinou 30 – 60 minut, v rámci kterých jsou provedeny konkrétní nasmlouvané úkony. Oproti tomu u osobní asistence je podstatný čas strávený s klientem, který umožňuje větší prostor pro podporu klientů v aktivizačních činnostech a trávení volného času.  

Je služba hrazená? Hradí se i doprava pracovnic k nám domů a jak daleko jste ochotni dojíždět?  

Ano, naše služby jsou hrazeny ve výši 130 Kč/hod. Službu si klienti mohou hradit z příspěvku na péči (dále jen Inzerce PnP), který jim je vyplácen pro tyto účely. V případě, že klient PnP nepobírá, můžeme mu s jeho vyřízením pomoci. Co se týká naší dojezdové vzdálenosti, je stanovena v délce cca 20 km od střediska a náklady na cestu jsou plně v režii naší organizace. Klient hradí pouze čas, který u něj pracovník stráví.  

Co musíme udělat proto, abychom se stali klienty Vaší služby?  

Prvním krokem je podání Žádosti o poskytování sociální služby, kterou naleznete na našich internetových stránkách v sekci ke stažení. Žádost můžete poslat poštou či e-mailem. Důležité je v Žádosti uvést předběžnou představu o rozsahu a frekvenci požadované péče (např. zda požadujete péči 1x denně nebo týdně atd.) a kontaktní údaje.  

Jak rychle dokážete reagovat na naši potřebnost?  

Po obdržení Žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovník a společně si dohodnete termín schůzky v domácím prostředí budoucího klienta. V rámci této schůzky pracovník zjišťuje konkrétní požadavky žadatele. Poté vyhodnocujeme, zda máme kapacity na požadovaný rozsah péče. Pokud ano, lze uzavřít Smlouvu o poskytování sociální služby a péči zahájit do pár dnů. V opačném případě je žadatel informován o zařazení do pořadníku.  

Poskytujete služby i o víkendech a svátcích?  

Ano, pečovatelskou službu a osobní asistenci poskytujeme i o víkendech a svátcích. Pečovatelská služba je poskytována v čase od 7:00 do 20:00, osobní asistence 24 hodin denně. Vždy je to však ovlivněno současnou personální kapacitou střediska. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.  

Můžeme Vaše služby využívat současně se službami jiného poskytovatele?  

Ano, není nic neobvyklého, že se vzájemně doplňujeme a spolupracujeme s jiným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb (např. ranní a dopolední péče zajišťujeme my, večer jiná služba).  

Bude k nám docházet pouze jedna pracovnice?  

Bohužel není v našich možnostech zajistit, aby na péči docházela pouze jedna pracovnice. Důvodem je střídání směn (ranní, odpolední), čerpání dovolené, pracovní neschopnosti aj. Všichni naši pracovníci jsou však plně kvalifikovaní a práci odvádějí stejně kvalitně.  

VČELKA sociální služby o.p.s Zlín a okolí +420 601 151 311 Staré Město a okolí +420 602 154 143  
www.pecevcelka.cz

Klíčová slova: