Spektra, v.d.n.: Nabídka služeb pro klienty s handicapem Kompenzační pomůcky lze v prostorách firmy v Praze na adrese Novodvorská 1070 vybrat a vyzkou

Spektra je společnost, která se zabývá prodejem moderních kompenzačních pomůcek a poskytuje k nim potřebný servis a poradenství.

Na českém trhu působí již od roku 1989, je tedy nejstarší firmou, která se v České republice na poli kompenzačních pomůcek pohybuje. Firma se zaměřuje na elektronické pomůcky pro zrakově postižené a pro lidi s mentálním a tělesným postižením. Cílem společnosti Spektra je pomoci zdravotně postiženým vést plnohodnotný a spokojený život.  

V souvislosti s nákupem a užíváním pomůcek poskytuje Spektra zdarma služby, a to přímo či ve spolupráci s dalšími organizacemi, u kterých...

 

Klíčová slova: