Sociální služby by měly být dostupné všem. I neslyšícím

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN ČR), největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, připravila ve spolupráci s agenturou Deaf Friendly a Centrem pro komunitní práci střední Čechy pohlednice a video určené pro slyšící sociální služby, aby se nebály přijímat osoby se sluchovým postižením. Výzva banky k uhrazení dluhů, obsílky od soudů, jednání s úřady… To všechno jsou situace, které neslyšící občany, jejichž mateřským jazykem je jazyk znakový, mohou zaskočit. Na internetu totiž neslyšící často nenajdou informace ve znakovém jazyce. Stejně jako osmasedmdesátiletá Jana. "Jsem od narození neslyšící, teď už žiji sama a nezvládám se o sebe postarat. Cítím se opuštěná, rodinu nemám, ráda bych se proto dostala do domova, kde budu mít všechnu péči. Na internetu jsou však všechny informace pro slyšící, až to vypadá, že pro neslyšící žádné domovy pro seniory nejsou. Ráda bych věděla, co kdo poskytuje, ale do všech zařízení se musí zavolat. Nikde nevidím...

 

Klíčová slova: