Senior představuje své turistické cíle v Libereckém kraji

LIBEREC: Většina obyvatel si pod pojmem knihovna představí svazky knih v tištěné podobě. V dnešní době však knihovny pro své uživatele shromažďují také písemná díla v podobě elektronických záznamů. Nemusí jít jenom o zobrazení textů ve filmové podobě, ale o čtené texty nejen pro slabozraké. Moderní možnosti mají svou výhodu v možnostech využití minimální plochy při uložení jakékoliv velikosti textu.

Krajská vědecká knihovna v Liberci vedle běžné klasické literatury dnes již v rozsahu více než milionu svazků umožňuje nahlédnout uživatelům do dalších milionů různých grafických záznamů. Již několik let nabízí půjčování písemných děl v elektronické podobě. Vedle poskytování klasických dokumentů umožňuje přístup k netradičním formám pramenů. Již delší dobu je možné nejen si prohlédnout, půjčit, ale i tvořit nejrůznější druhy dokumentů. Knihovna umožnila návštěvníkům, aby vytvářeli vlastní dokumenty pro využití uživatelům knihovny. Moderní služba knihovny umožňuje po dohodě s vedením vstoupit s vlastní tvorbou do...

...

Klíčová slova: