S péčí o seniory pomůže terénní pečovatelská služba

Až milion Čechů má zkušenosti s péčí o své blízké, kteří jsou odkázáni na jejich pravidelnou pomoc. Spousta z nich to ale kvůli zaměstnání, dětem a dalším povinnostem nezvládá. Senioři navíc často péči svých nejbližších odmítají. Řešení nabízí terénní pečovatelská služba. O možnostech jejího využití ve svém okolí neví tři čtvrtiny Čechů. Tzv. neformálních pečujících, kteří opatrují své blízké v jejich domovech, je podle MPSV v Česku 250 až 300 tisíc, iniciativa Pečuj doma uvádí až milion lidí s touto zkušeností. Nejčastěji se starají o rodiče či partnera, kteří ztratili samostatnost vinou pokročilého věku, nemoci nebo úrazu. "Na roli pečovatele je složité se připravit. Obvykle přijde nečekaně, po nějaké zdravotní příhodě, a rodině obrátí život vzhůru nohama. Osm lidí z deseti si přeje zůstat doma, jak dlouho to jen bude možné, mimo to populace stárne a pobytová zařízení se nijak významně nerozšiřují, už nyní poptávce nestačí. Lidé mají své blízké ve společné domácnosti nebo se o ně starají formou pravidelných návštěv u nich doma. Přijali dlouhodobý závazek, od kterého si málokdo dokáže odpočinout," poukázala pracovnice v sociálních službách FYZIOkliniky Anna Jasná. Rodinní pečující zajišťují svým blízkým až 90 procent zdravotní a sociální péče , k tomu ale obvykle chodí do práce, mají děti a řeší další obvyklé starosti. Pauzu a zastoupení v každodenní péči o seniora nabízí pečovatelská služba. "Bez neformálních pečujících by se státní systém péče zhroutil, musel by být pětkrát až desetkrát větší, aby nároky společnosti zvládl, proto se stále víc organizací, neziskových i komerčních, snaží péči v domácím prostředí rodinám usnadnit. Zvyšuje se věk dožití, ale posouvá se také věk odchodu do důchodu. Na pečujících často nevisí jen starost o své stárnoucí rodiče, ale také finanční zajištění rodiny s dětmi před maturitou. Tam, kde už rodina nemůže, docházejí síly, není čas, kompetence, může ulehčit pečovatelská služba," uvedla Anna Jasná. Po celém Česku je registrováno 717 pečovatelských služeb. Od loňského roku k nim patří i sociální služby ve FYZIOklinice , na jejíž pracovníky se mohou obrátit lidé z Prahy a okolí. "V letním období se zájem o pečovatelské služby i vzhledem k dovoleným zvyšuje. Nejčastěji zajišťujeme osobní hygienu seniora a dohled nad běžnými úkony denní rutiny, jako je stravování, údržba...

 

Klíčová slova: