Raná péče vytváří hmatovou grafiku pro děti

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zajišťuje v rámci poskytování služby raná péče podporu vývoje dětí se zdravotním postižením v Pardubickém kraji. Raná péče zajišťuje pomoc rodinám s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem, například v důsledku komplikovaného porodu či nedonošenosti. Služba je poskytována dále dětem s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra.  ...

Klíčová slova: