Příbramská ALKA pomáhá lidem se závažným postižením

Klienty ALKY jsou děti, mladiství, dospělí i senioři s různě závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Máme zkušenosti s klienty s rozličnými diagnózami a tým profesionálů se srdcem na pravém místě, kteří se o ně starají. Naším cílem je umožnit každému klientovi rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci s náročnou péčí o něj. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a na příjemné prostředí.

 ALKA má registrované čtyři základní sociální služby – denní stacionář, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální rehabilitaci....

 

Klíčová slova: