Přečíst si etiketu na výrobku v obchodě nebo nezabloudit ve městě. Pomůcky z půjčovny pomáhají lidem se zrakovým handicapem

Světluška otevřela před rokem půjčovnu kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení. Zájem půjčovna vzbudila mezi lidmi se zrakovým handicapem po celé republice. Výpůjčky kompenzačních pomůcek jsou bezplatné a klient hradí jen jednorázový servisní poplatek. Půjčovnu využívají také senioři, kteří se vyrovnávají s postupnou ztrátou zraku.

Služeb půjčovny mohou využít i neziskové organizace, příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, která pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením a pomůcku či sportovní vybavení potřebují pro přímou práci se svými klienty nebo pro osvětové a vzdělávací účely.

Na jak dlouho je možné si pomůcku půjčit? Na měsíc nebo klidně i na rok. Na kratší dobu si půjčují ti, kteří chtějí vyzkoušet novinku nebo pomůcku, kterou se...

 

Klíčová slova: