Práce s nevidomými a slabozrakými osobami

ESÚS TRITIA s o. o. vás srdečně zve na on-line školení Práce s nevidomými a slabozrakými osobami, které je určeno především pro sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty, ošetřovatele, asistenty seniorů, řídící zaměstnance, psychology, fyzioterapeuty, ale také pro všechny, kteří s těmito lidmi žijí či pracují. Školení se uskuteční 7. 6. 2022 od 9 do 14 hodin přes platformu ZOOM.

Vedoucím školení je uznávaný odborník Krzysztof Wostal zNadace Transgrese, jejímž posláním je vyvíjet činnost zaměřenou na překonávání sociálního vyloučení osob s postižením – hlavně senzorického druhu, tedy nevidomých, slabozrakých, neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých, a taky podporovat tyto osoby v uskutečňování transgrese, čili v překračování jejich vlastních hranic a omezení.  

Během školení, které se bude konat v polštině, je...

 

Klíčová slova: