Poradny

 
Magazín Zlín

LINKA SOS ZLÍN – 24 HOD  

Anonymní nonstop linka důvěry pro děti, mládež a dospělé. Telefonická krizová pomoc 577 431 333, 778 400 170 Internetová poradna: e-mail: sos@zlin.cz Schránka SOS pro děti a mládež: www.sos.zlin.cz.  

CENTRUM PORADENSTVÍ PRO RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY  

U Náhonu 5208, tel. 577 210 809, www.centrum-poradenstvi.cz Poradenské centrum – psychologické, sociální a právní poradenství Intervenční centrum – pomoc osobám ohroženým domácím násilím Centrum náhradní rodinné péče – poradenství pro náhradní rodiny  

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY ZLÍN  

Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 974 Bezplatné sociální a dluhové poradenství.  

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY  

Senioři, rodiny, osoby v krizi Zálešná I/4057, www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 974, poradna@zlin.charita.cz.  

Bezplatné dluhové a sociální poradenství.  

PORADNA NA DLANI  

Domino, Dětská 4698, tel. 800 888 942, www.idomino.eu, e-mail: info@idomino.eu Psychologicko-poradenské a psychoterapeutické služby a rodinná mediace.  

LOGOS – PORADNA PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ A JEJICH RODIČE  

Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505, tel. 734 440 027, www.unko.cz Individuální a rodinné poradenství a terapie, podpůrné skupiny pro děti s ADHD.  

SPOLEČNOST PODANÉ RUCE  

tř. T. Bati 202, Zlín Louky, tel. 774 256 540, www.podaneruce.cz Centrum komplexní péče a Terapeutické centrum – léčba látkové a nelátkové závislosti.  

PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM  

Centrum služeb a podpory Zlín, Zálešná XI/1273 e-mail: horizont@cspzlin.cz, tel. 777 721 137  

KONTAKTNÍ MÍSTO ČESKÉ ALZHEIMEROVSKÉ SPOLEČNOSTI  

Voženílkova 5563, Naděje Zlín, www.alzheimerzlin.cz Tel. 575 758 131, 775 889 644.  

SOS PORADNA, SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ  

Zlínský klub 204, tř. T. Bati, www.asociace-sos.cz, tel. 608 621 298.  

SENIORSKÝ OMBUDSMAN  

www.zlin.charita.cz, tel. 739 245 973 Bezplatné poradenství v občansko-právních problémech (oblast bydlení, dávek, bezpečnosti aj.) osobám starším 60 let.  

KRIZOVÁ POMOC  

po–pá 8–20 h; tel. 730 166 862, Bezplatná pomoc v těžké životní situaci, ambulance ve Zlíně, terén celý Zl. kraj www.dczlin.cz/kp  

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  

Pro rodiny s dětmi i dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS).  

Za sklem, ul. Sedmdesátá 7055; tel. 603 816 230, poradna@zasklem.com www.zasklem.com  

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ SAMARITÁN  

Bří Jaroňků 6989 Zlín, tel. 737 408 599, dlpzlin@otrokovice.charita.cz www.otrokovice.charita.cz Poskytuje bezplatné sociální poradenství zaměřené na pomoc s řešením dluhů.  

PORADNA V OBLASTI PÉČE O NOHY  

Podiatrická poradna Pro zdravé nohy, kterou provozuje lékařské a rehabilitační pracoviště Columna centrum se koná 28. 6. 2023 v budově Magistrátu města Zlína na Zarámí 4421.  

Vyšetření a diagnostika nohou, odborná konzultace i cvičení s fyzioterapeutkou jsou ZDARMA. Objednávky na tel.  

731 618 730 a email: vaskova@ prozdravenohy.cz.  

PORADNA V OBLASTI PÉČE O NOHY  

Bezplatná poradna a celkové podiatrické vyšetření nohou s přítomností odborníka na rehabilitační péči a výživu se koná 15. 6. 2023. Vyšetření je vhodné nejen pro dospělé, ale zejména pro děti. Realizuje Česká obuvnická a kožedělná asociace.  

Objednávky a bližší informace na tel. 577 525 230, 724 613 910 nebo na e-mail: info@coka.cz. Místo konání poradny: tř. T. Bati 5267, Zlín – budova č. 41 Baťova areálu, 1. poschodí vlevo - kanceláře ČOKA.

Klíčová slova: