Novela zákona o dávkách pro zdravotně postižené osoby čeká na prezidentův podpis

V minulém čísle časopisu Můžeš jsme vás podrobně informovali o chystané novele zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením č. 329/2011 Sb. Pozitivní změny se týkají především přiznávání příspěvku na motorové vozidlo, a to v oblasti zvýšení koeficientu příjmů domácností pro přiznání příspěvku v maximální výši 200 000 Kč. V navrhovaném znění novely jsou dále rozšířeny tzv. těžké vady nosného a pohybového ústrojí o další diagnózy, na které bude možné získat příspěvek na zvláštní pomůcku. Novelu zákona projednal a schválil dne 14. 8. 2019 Senát ČR a dne 20. 8. 2019 byla novela doručena k podpisu prezidentovi. Zákon by měl nabýt účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

O autorovi: ? Autorka je členkou předsednictva České asociace paraplegiků – CZEPA.

Klíčová slova: