Nejen dnešní poděkování patří profesoru Jedličkovi

Na Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem se narodili dva velikáni. Po jednom z nich je nazváno náměstí. Vyluštil totiž písmo Chetitů, což se do té doby nikomu nepodařilo. Ten druhý má na domě sousedícím se školou desku. Z ní se dozvídáme, že právě toto místo bylo jeho rodným domem. Kdo byl ten druhý a proč ho vzpomínáme právě dnešního dne, tedy 1. dubna? Ten den byl totiž z jeho iniciativy před sto deseti lety založen v Praze ústav, jenž dodnes nese jeho jméno. Ale popořádku…

Rudolf Tomáš Jedlička byl synem místního lékaře, vlastně také dědeček byl lékařem. Matka, Eliška, byla dcerou vyšehradského starosty. Z pražského německého katolického gymnázia, kde se necítil dobře, přešel na volnomyšlenkářské české Akademické. Odtud díky rodinné tradici zamířil na medicínu. Po absolutoriu pracoval jako lékař-chirurg a později, poté, co se seznámil s objevem prof. Röntgena, založil jako první u nás doma rentgenologický kabinet. Stal se tak zakladatelem naší české rentgenologie. Další lékařské osudy dr. Jedličky dnes nechci sledovat. Jen připomínám, že byl nejen asistentem profesora Maydla na chirurgické klinice, kterou dokonce v době dlouhodobé nemoci svého šéfa vedl, ale i lékařem v době...

 

Klíčová slova: