Na Gymnáziu Jateční proběhla konference věnovaná problematice výuky češtiny

ředitelka Gymnázia pro zrakově postižené v Praze, a Mgr. Ludmila Kovaříková, učitelka ze ZŠ Vranovice.

 Celá akce proběhla ve spolupráci projektu SYPO NPI ČR a projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" (ÚK IKAP A2), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/19_078/0017377. Zájem o akci byl nad očekávání velký. Do Ústí nad Labem se sjelo celkem 72 češtinářů. Lze konstatovat, že konference proběhla bezchybně, ač organizačně nebylo vůbec jednoduché skloubit chod školy s akcí takovéhoto rozsahu....

 

Klíčová slova: