Můžete využít základní daňovou slevu i při pobírání starobního důchodu?

Základní daňová sleva je daňová sleva, na kterou má nárok každý poplatník daně z příjmu. Jak už ostatně vyplývá z názvu této slevy. Je určena pro každého poplatníka a je možné ji využít měsíčně nebo jednou ročně. Jaké jsou podmínky pro využití této slevy a jak funguje, když jste ve starobním důchodu?

Základní daňová sleva na poplatníka

Sleva na dani je ve výši 30 840 Kč za rok, to je 2 570 Kč měsíčně. Je jen na poplatníkovi, jak tuto slevu uplatní. V zásadě má dvě možnosti. Může u zaměstnavatele podepsat daňové prohlášení (růžový papír) a slevu bude uplatňovat při výplatě každoměsíční mzdy ve výši 2 570 Kč. Nebo může použít tuto slevu jednou ročně a to buďto v ročním zúčtování daně u zaměstnavatele, nebo tuto slevu použije v daňovém přiznání. Při použití jednou ročně má nárok na celou slevu ve výši 30 840 Kč....

 

Klíčová slova: