Mise proti epidemii obezity, cukrovky a onemocnění srdce

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia) – historicky největší tuzemský projekt ...

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění (CarDia) – historicky největší tuzemský projekt tohoto typu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence. V jeho rámci budou prestižní instituce pomáhat pacientům s civilizačními chorobami, které mají v součtu na svědomí násobně víc životů než nádorová onemocnění.

Týmy odborníků z IKEM, Fyziologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v Brně a Univerzity Karlovy budou společně pracovat na hlubším poznání příčin vzájemně propojených chorob, na vývoji nových léků i větším zapojení...

 

Klíčová slova: