Mgr. Petra Mertlová: Každý den se počítá – podpora dětí s hendikepem by měla být zahájena co nejdříve po narození

Ročně se v Česku narodí okolo 4 000 dětí s vážným postižením. Hned od narození se rodiče těchto dětí mohou obracet na sociální službu rané péče, tak aby získali v náročné životní situaci potřebnou pomoc a podporu.

Zdaleka ne všechny rodiny se ale o této bezplatné službě dozvědí včas, velkým problémem v některých regionech je také dostupnost rané péče. Některé z rodin čekají na první konzultaci s pracovnicí rané péče i několik měsíců.  

"Včasné zahájení podpory vývoje dítěte i podpory celé rodiny je přitom zcela zásadní. Právě v období do tří let věku dítěte je neuroplasticita tak výrazná, že umožňuje nejlépe rozvinout kompenzační mechanismy i u dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážné obtíže. Neméně důležitá je podpora rodičů v době, kdy se vyrovnávají s postižením dítěte. Profesionální a individuálně cílená podpora posiluje rodinu a stabilizuje její situaci," shrnuje Petra Mertlová, vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči, kde se zaměřují na podporu rodin s dětmi se zrakovým či kombinovaným hendikepem. Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů a v bezpečném domácím prostředí ukazují rodičům, jak mohou stimulovat jeho vývoj, jaké hračky a pomůcky využívat, jak upravit domácí prostředí. Poskytnou...

 

Klíčová slova: