Medicína (Zdravotně postižené zaměstnává málo firem)

Zdravotně postižené zaměstnává málo firem Kategorie: Aktuality Více než polovina českých firem nenaplňuje zákonná kritéria o zaměstnávání zdravotně postižených osob.

Namísto toho volí větší společnosti některou z forem náhradního plnění. Poskytnutím pracovní pozice lidem s handicapem přitom může zaměstnavatel nejen ušetřit na výdajích, ale zejména získat loajální pracovníky a prokázat svůj společensky odpovědný přístup.  

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má v České republice každá firma s více než 25 pracovníky. Dle zákona by měl počet OZP v takovýchto společnostech odpovídat minimálně 4procentnímu podílu všech zaměstnanců. Tuto normu však podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v současnosti naplňuje pouze 46 procent zaměstnavatelů. Zbylí přistupují k některé z forem náhradního plnění. Mezi ně lze zařadit odebírání výrobků a služeb od firem působících na chráněném trhu práce (49 %) nebo odvádění

Klíčová slova: